Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 0,5%, Ostala dobra i usluge za 0,4%, Alkoholna pića i duhan i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za po 0,2% i Zdravstvo i Restorani i hoteli za po 0,1%.

Cijene su niže bile u odjeljcima: Prijevoz za 8,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,1% i Odjeća i obuća za 0,7%.

U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale u ovom mjesecu, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.
U aprilu 2020. godine u odnosu na april 2019. godine, cijene su bile niže za 1 posto (godišnja deflacija).