One su prethodno usvojene i u Zastupničkom domu, što znači da treba da stupe na snagu.

Iz Kluba zastupnika HDZ-a, koji su predložili ove izmjene zakona, ranije su kazali da se izmjenom pojedinih koeficijenata povećava plaća za sve čija su mjesečna primanja niža od 1.500 KM. Plaća im se povećava za 100 KM do 140 KM.

Izmjenama zakona se, prema obrazloženju, određuju novi koeficijenti za pozicije od stručnog saradnika do stručnog savjetnika za državne službenike, vojnik do brigadir za profesionalna vojna lica, policajac do visši inspektor za policijske službenike, a za zaposlenike od onih sa nižom stručnom spremon do samostalnog referenta koji ima visoku stručnu spremu.

Za primjenu zakona je, kako je navedeno, potrebno 30 miliona KM. Pitanje je da li će se to moći osigurati u ovogodišnjem budžetu.