Ruskoj strani ponovljen je poziv na hitan prekid vojnih aktivnosti i povlačenje ruskih jedinica s cijele teritorije Ukrajine, te hitno osiguravanje evakuacijskih puteva stanovništva i dostave humanitarne pomoći, saopćeno je iz MVEP-a.

Naglašeno je očekivanje Republike Hrvatske da odgovorni za zločine budu privedeni pravdi.

- Ambasadoru Ruske Federacije uručena je i nota kojom se, sukladno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, ruska strana obavještava o odluci Republike Hrvatske o smanjenju broja diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja ambasade Ruske Federacije u Zagrebu, kojom se obim diplomatskog predstavništva Ruske Federacije u Zagrebu reducira na nivo ambasade Republike Hrvatske u Moskvi te je zatraženo da 18 diplomata i šest članova administrativno-tehničkog osoblja (ukupno 24 radnika) ambasade Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj napusti Republiku Hrvatsku - navodi MVEP RH.

Protjerivanje diplomata iz Hrvatske nastavak je diplomatskih aktivnosti koje provode države članice Evropske unije, ali i druge države svijeta protiv Ruske Federacije kako bi se pokušala zaustaviti daljnja agresija na Ukrajinu.