Hošić je kao primjere naveo nelegalnu sječu stabala na Ilidži, kao i kupovinu dva bicikla putem direktnog sporazuma za donaciju Policijskoj upravi Ilidža. 

Na osnovu specifikacija koje su dobijene od PU Ilidža, iz Općine su, kako Hošić tvrdi, za isporuku bicikala odabrali firmu koja je u suvlasništvu predsjednika Općinske organizacije SDP-a Ilidža Samira Habote. 

Samir Habota, predsjednik OO SDP Ilidža

Hošić dalje govori o sječi stabala za koje tvrdi da ih je načelnik Muzur nelegalno posjekao, preskočivši sve potrebne procedure i mišljenja komisije.

- Ja sam već dva puta kao građanin tražio informaciju od načelnika po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, a odgovor još nisam dobio - kazao je Hošić.

Kazao je da će protiv Muzura vjerovatno podnijeti krivičnu prijavu.