Zabrana korištenja uglja jedini je način da se smanji zagađivanje zraka u Kantonu Sarajevo. Vlada KS će subvencionirati zamjenu peći i kotlova na ugalj sa certificiranim pećima na drva i pelet, kroz projekat Subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić treba da potpiše Sporazum sa UNDP-om, kao implementatorom projekta, a Vlada KS je za taj projekat odobrila 550 hiljada maraka.

Odluku o početku realizacije projekta Vlada KS tek treba usvojiti koja će se početi primjenjivati od oktobra 2021. godine, kaže ministar Kapidžić i pojašnjava:

- Odluku trebamo donijeti do 15. oktobra ove godine i sada ne znam tačno šta će sadržavati nova uredba. Recimo, ne možemo odmah zabraniti upotrebu uglja. U zakonu se mora navesti da je zabranjeno i korištenje i skladištenje uglja i to će onda stvoriti mogućnost da se kontroliše. Ako samo bude zabrana korištenja uglja, to se ne može iskontrolisati. Na jednom dimnjaku su po dva-tri stana i svako svaljuje krivicu jedno na drugog da on loži ugalj i tome se ne može stati u kraj. Zbog toga ću insistirati da se u Uredbu uvede da je zabranjeno i skladištenje uglja, pa makar i jedna vreća, a to će omogućiti inspekciji i policiji, da to tretiraju švercovanom robom i kada neko naloži ugalj, a vidi se po dimu iz dimnjaka, da policija može ući u prostorije i provjeriti ima li uskladišten ugalj – kaže Kapidžić.

Da bi došli do zabrane za godinu, u ovaj projekat treba se uključiti i socijalni sektor. Osigurati pare za subvencioniranje i naći način kojim ljudima se mora pomoći, a kojima se ne treba pomagati zato što su dobrog imovinskog stanja, dodaje naš sagovornik.

- Da bi se sve pripremilo potrebna je bukvalno godina da Vlada radi na rješavanju subvencioniranja. Vlada je sa UNDP-om udružila sredstva da se prvo napravi popis potrošača koji se griju na ugalj i taj podatak nam je veoma bitan. Kada to saznamo, građanima koji ispune kriterije subvencionirat će se nabavka i ugradnja certificiranih peći i kotlova na čvrsta goriva, odnosno ogrjevno drvo i pelet, kao i nabavke termopumpi koje rade na struju – ističe ministar.

Prema nekim istraživanjima u KS ima sto hiljada domaćinstava, a na ugalj se grije oko 20 hiljada domaćinstva, potvrdio nam je Kapidžić.

- Oko 20 hiljada imamo nelegalno izgrađenih objekata u KS. Sada je to nauka dokazati ko je nelegalno napravio kuću od tri sprata i loži ćumur i još ga treba subvencionirati. To se neće desiti. Subvencije mogu dobiti oni koji imaju malu kuću i primanja nekoliko stotina maraka, njima se mora maksimalno subvencionirati grijanje – zaključuje ministar Kapidžić.

Cilj projekta je smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u prigradskim naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva. Zamjenom postojećih peći sa certificiranim pećima na čvrsto gorivo postižu se smanjenja od oko 70 posto emisije prašine, te se doprinosi energetskoj efikasnosti proizvodnje toplinske energije i smanjenju utroška goriva i do 30 posto. Zamjenom peći i kotlova na ugalj se postiže gotovo 100-postotno smanjenje emisije sumpor dioksida.