Šezdesetpetogodišnji pacijent imao je osam bubrežnih arterija, po četiri za svaki bubreg, dok je fiziološki  po jedna arterija za svaki bubreg. Кoliko je rijetka ova urođena anomalija govori u prilog i činjenica da je do sada u medicinskoj literaturi zabilježen slučaj sa najviše šest bubrežnih arterija kod pacijenta.

Takođe, pacijent je ima još jednu urođenu anomaliju bubrežnih vena, a otežavajuća okolnost se ogledala u tome što je bubrežna vena prolazila iza aorte, a ispred kičmenog stuba, dok je “normalno” da ide ispred aorte.

- Izvođenjem ovako složenog operativnog zahvata medicinsko osoblje ove klinike je dokazalo da može da odgovori svim izazovima savremene vaskularne hirurgije. Postoperativni tok protječe uredno i pacijent će kroz nekoliko dana biti pušten na kućno liječenje, te se vratiti normalnom životu - saopćeno je danas iz UKC-a RS-a.

Na čelu ovog hirurškog tima bio je načelnik Кlinike za vaskularnu hirurgiju dr Milanko Maksić.