Keller će zamijeniti Margaritu Cacu-Nikolovsku, potpredsjednicu Ustavnog suda BiH, kojoj je mandat prestao nakon što je navršila 70 godina života.

Novoimenovana međunarodna sutkinja Keller stupa danas na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. 

- Uvažena sutkinja Keller će zamijeniti dosadašnju uvaženu međunarodnu sutkinju Margaritu Cacu-Nikolovsku, potpredsjednicu Ustavnog suda BiH, kojoj je mandat sudije prestao ex lege prema članu VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine 28. novembra 2020. godine zbog toga što je na taj dan navršila 70 godina života, do kada traje mandat sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - navedeno je iz Ustavnog suda BiH.

Rođena je 1. juna 1964. godine u Zürichu, Švicarska.

Odbranila je doktorat Prava okoliša/životne sredine na Univerzitetu u Zürichu 1993. godine, a na College of Europe u Bruggeu, Belgija, magistrirala Evropsko pravo 1994. godine.

Godine 1995. bila je naučni saradnik-istraživač na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard, Sjedinjene Američke Države, a 1996. godine na Institutu Firenca Evropskog univerziteta u Italiji. Od 1996. godine je članica Američkog društva za međunarodno pravo.

Od 1996. do 2011. godine radila je kao pravna savjetnica u advokatskoj kancelariji u Švicarskoj.

Godine 2000. bila je gostujući istraživač na Institutu Max-Planck za međunarodno pravo u Heidelbergu, Njemačka.

Radila je kao profesorica Međunarodnog prava, Ustavnog prava i Evropskog prava na Univerzitetu u Lucernu od 2001. do 2004. godine, te na Univerzitetu u Zürichu od 2004. do 2011. godine. Bila je članica Odbora Međunarodne pravne komisije, švicarski odjel, od 2008. do 2011. godine, te članica Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija u istom periodu.

Godine 2010. bila je gostujuća profesorica u Centru za napredne studije u Oslu, Norveška.

Sutkinja Evropskog suda za ljudska prava je od 4. oktobra 2011. godine.