Nakon isteka roka za realizaciju Sporazuma o principima formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Centar za sigurnosne studije (CSS) predložio je nekoliko konkretnih koraka kako bi se kriza riješila "bez pobjednika i pobijeđenih".

Kako se navodi u saopćenju CSS-a, građani sa strepnjom iščekuju naredne poteze političara koji uporno ignorišu jasne znakove sistema ranog upozoravanja na rizik od mogućeg sukoba.

- Neodgovoran i laički odgovor onih koji su izabrani da nam osiguraju mir, stabilnost i prosperitet, ne abolira odgovornosti ni ostale društvene aktere da se uključe u pokušaj iznalaženja rješenja iz trenutne političke krize - stoji u saopćenju.

Stoga, kao doprinos daljnjem političkom dijalogu, predlažu da se na sjednici Predsjedništva BiH naprave izmjene dokumenta "Pregled odbrane", odnosno odredbi koje uslovljavaju početak realizacije ovog dokumenta sa aktivacijom MAP-a u dijelu nove strukture i lokacija OS BiH i plana modernizacije i opremanja, da se na istoj sjednici donese odluka o Prijedlogu za imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, zatim uspostaviti novo Vijeće ministara BiH, imenuje Komisija Vijeća ministara za NATO integracioni proces Bosne i Hercegovine, analizira predloženi nacrt Godišnjeg nacionalnog programa i usaglasi postojećih pet poglavlja dokumenta sa obavezama koje proističu iz EU integracija BiH kako bi ANP bio komplementaran dokument sa zahtjevima iznešenim u Mišljenju EK o zahtjevu BiH za status kandidata. 

Nakon toga, predlaže CSS, revidirani ANP za 2020. godinu poslati u sjedište NATO-a, a u budžetu Institucija BiH za 2020. godinu osigurati povećanje sredstava za sektor sigurnosti i odbrane te omogućiti realizaciju "Akcionog plana srednjoročnog rada Ministarstva odbrane BiH za period 2020-2022". 

- Napuštanje, odnosno trenutna blokada procesa integrisanja BiH u NATO sistem kolektivne odbrane, pretpostavlja da Bosna i Hercegovina razvija politiku individualne odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta kako bi samostalno mogla odgovoriti svim savremenim sigurnosnim prijetnjama i rizicima. Ne prejudicirajući mogući rasplet situacije, apelujemo i na ostale društveno odgovorne i dobronamjerne pojedince i institucije da se kontruktivnim doprinosom uključe u pokušaj iznalaženja rješenja koja su u našem zajedničkom interesu ali i interesu budućnosti generacija koje dolaze - stoji u saopćenju koje potpisuje Denis Hadžović, direktor CSS-a.