- Radimo na kompletiranju isporuke materijala, isporuka će ići blagovremeno, a izborni materijal će čuvati policija. Opštinska izborna komisija Srebrenica nema na raspolaganju dovoljan broj zamjenskih članova. To je jedini problem i putem medija smo pozivale građane da se prijave.

Zainteresovani građani još danas, do kraja radnog vremena, mogu da se prijave Opštinskoj izbornoj komisiji. Nadamo se da će izbori proći bez ikakvih problema - kazao je Hadžić.

Naglašava da je Centralna izborna komisija donijela odluku o povećanju naknade za predsjednika biračkog odobra, naknada je 170 KM, dok je za njegovog zamjenika 120 KM. Na području Srebrenice je 30 redovnih biračkih mjesta i jedan mobilni tim.