Johann Sattler je uputio čestitke ministrici Gudeljević na brzom reagiranju u vezi sa potpisivanjem nedavnog ugovora sa Austrijom kako bi BiH u najkraćem roku dobila vakcine iz EU mehanizma. Ništa manje, zahvalio je i na svim ostalim aktivnostima koje se odnose na nabavu vakcina te dodao da će EU uvijek biti uz Ministarstvo i napore koje ministrica Gudeljević ulaže kako bi stanovnici BiH bili snabdjeveni vakcinama.

U detaljnom ekspozeu, ministrica Gudeljević je prezentirala nekoliko područja koja su u nadležnosti Ministarstva.

Akcenat je stavljen na borbu protiv pandemije COVID-19.

Podsjetila je da je BiH prva potpisala ugovor sa COVAX mehanizmom, prva potpisala ugovor sa Austrijom za nabavu EU vakcina, a što je direktna nadležnost Ministarstva te dodala da su sve donacije vakcina ali i ostalih zdravstvenih protumjera išle preko Ministarstva čiji sektor za zdravstvo danonoćno radi kako bi nimalo jednostavne administrativno pravne obaveze države bile u najkraćem roku okončane.

Govoreći o brojkama istakla je da je putem donacija BiH do sada dobila 60.000 doza vakcina, a očekuju se još donacije Hrvatske, Kine, Srbije i Slovenije u ukupnom iznosu 94.800 doza vakcina.

Posredstvom COVAX mehanizma do sada je stiglo 49.800 doza, a očekuje se još 182.220 doza iz istog mehanizma. Iz mehanizma EU4Health, a posredstvom Vlade Republike Austrije, 99.105  doza do kraja drugog kvartala  i 114.717 do kraja trećeg kvartala ove godine, ukupno: 213.822 doze vakcina.

Posredstvom istog mehanizma očekuje se i 380.000 doza vakcina iz Republike Poljske.

I konačno govoreći o direktnim nabavama, RS je nabavila 42.000 vakcina.

Istakla je, govoreći o obrazovanju, međunarodna istraživanja PISA i TIMSS te objasnila poteškoće, ali i pozitivne pomake u visokom obrazovanju. Najavila je i izbor novih državnih koordinatora za naučni program Horizon Europe, te još dva veoma značajna internacionalna naučna projekta: COST i EUREKA. Naglasila je da će nit vodilja za izbor novih državnih predstavnika biti transparentnost i uključenost svih univerziteta u BiH.

Izlažući argumente o kulturi naglasila je da je kultura u nadležnosti entiteta i kantona te često ponavljano pitanje statusa tzv. "sedam institucija kulture" ne može riješiti Ministarstvo civilnih poslova, no uvijek kroz godišnju dodjelu grantova može dati podršku ovim institucijama.