Gradsko vijeće Sarajeva će, na sjednici koja je najavljena za srijedu, razmatrati Nacrt Odluke o utvrđivanju datuma obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva, a da 1. februar bude datum obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva i propisuje na čin njegovog obilježavanja.

Cilj donošenja ove odluke, kako je obrazloženo, je da se, na temelju historijskih pisanih dokumenata i utvrđenih činjenica, ozvaniči datum obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva koje od 1. februara 1462. godine, kao najstarijeg mogućeg datuma pisanja Isa-begove vakufname, s korijenom imena "Saraj" u kontinuitetu egzistira i izrasta u urbanu cjelinu današnjeg grada Sarajeva.

Predlagač Nacrta, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, je u obrazloženju naveo da Sarajevo ima višestoljetnu historiju postojanja što ga ujedno čini starijim od većine današnjih gradova i savremenih država.

Aktuelna administracija Grada Sarajeva je na temelju dostupnih historijskih dokumenata i uz stručnu pomoć eminentnih osoba iz akademskog života, pristupila utvrđivanju zvaničnog datuma za koji se može s naučnom sigurnošću vezati početak razvoja Sarajeva s današnjim imenom, a iz kojeg je izrasla i današnja urbana cjelina grada.

Općepoznato je, navodi se u obrazloženju, da se osnivanje Sarajeva iz korijena riječi „Saraj" i njegova urbanizacija u današnje konture grada nedvojbeno vezuje za ime velikog vojskovođe, političara, sandžakbega Bosanskog sandžaka i vakifa Isa-bega Ishakovića i njegovu Vakufnamu, a taj utemeljiteljski akt Sarajeva nastao je od 1. februara do 2.marta 1462.godine.

Vakufnamom Isa-bega Ishakovića o osnivanju njegovih zadužbina iz 1462. godine zapravo počelo urbano formiranje gradskog tkiva Sarajeva.

Na dnevnom redu sejdnice, kako je najavljeno iz PR Gradskog vijeća, je i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o kupoprodaji nekretnina - Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao nacionalnog spomenika, te Prijedlog Odluke o davanju podrške Grada Sarajeva projektu očuvanja arhivske građe Radiotelevizije BiH (BHRT) putem digitalizacije.