Ti su računi, kako je pojasnio ministar finansija KS Jasmin Halebić, otvoreni kako bi građani, koji su se ranije obratili Vladi KS i Ministarstvu finansija, mogli uplaćivati novac za potrebe borbe protiv pandemije koronavirusa.

Kako je potvrđeno za Faktor iz Ministarstva finansija KS, donacije i novčani prilozi pravnih lica na dan 13. april 2020. godine iznosi 310.750 KM.

Na računima namijenjenim za fizička lica je do 13. aprila prikupljeno 4.832 KM, te tako ukupan iznos doniranih sredstava do današnjeg dana iznosi 315.582 KM.

Taj novac, pojašnjeno je ranije iz Ministarstva finansija KS, neće biti utrošen na dnevnice, komisije, plaće ili druge beneficije za budžetske korisnike ili članove Vlade KS.

Slične račune su, podsjetit ćemo, ranije otvorili neki drugi nivoi vlasti u BiH, ali i vlade zemalja regiona, poput Hrvatske i Crne Gore.