Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas se sastala s gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem i direktorima javnih preduzeća Komunalno d.o.o. Mostar i Deponija d.o.o. Mostar, s kojima je razgovarala o aktuelnoj problematici odlaganja otpada u ovom gradu.

Nakon što su prezentirani problemi, ministrica Đapo je istakla da zaštita zdravlja građana Mostara ne smije biti dovedena u pitanje i da se mora hitno djelovati u tom smislu, u čemu su je podržali ostali akteri sastanka.

Kako je istaknuto, prije svega, treba hitno deblokirati rad JP Deponija d.o.o. Mostar i nastaviti odlaganje isključivo komunalnog otpada, te sanirati obodni potok na deponiji, kako je naložila Federalna uprava za inspekcijske poslove. Ukoliko je potrebno, treba angažirati nadležne institucije u provođenju ovog naloga jer nezbrinjavanje komunalnog otpada predstavlja veliku prijetnju po zdravlje i život građana.

Gradska uprava Mostara zadužena je da odmah angažira certificirane laboratorije kako bi tačno utvrdile sastav otpadnog mulja i locirani zagađivači.

Gradonačelnik Mostara i direktori gradskih javnih preduzeća istakli su kako je stara deponija glavni uzrok problema, pa je dato zaduženje Gradskoj upravi da stečajnom upravniku stare deponije naloži da hitno izvrši njenu sanaciju.

U Bosni i Hercegovini generalno nije riješeno pitanje zbrinjavanja deponijskog mulja u skladu sa evropskim standardima i direktivama, pa će ministrica Đapo Vladi Federacije BiH predložiti pokretanje procedure za sistemsko rješavanje ovog pitanja za sve prečistače voda.

Budući da je upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti kantona, zatraženo je urgentno uključivanje Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno resornog ministarstva u rješavanje ovog problema.

Sastanku su prisustvovali i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i rukovodilac urbanističko-ekološkog sektora Ejub Salkić.