Zbog toga se u Ministarstvu za boračka pitanja KS s pravom pitaju može li se zaključak Skupštine KS smatrati relevantnim pravnim osnovom za poništenje konkursa za imenovanje spomenutih upravljačkih struktura, a posebno zbog činjenice što se njihova imenovanja vrše u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

- Provedena je kompletna procedura za imenovanje predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora Fonda IKRE, utvrđene liste uspješnih kandidata nakon provedenog intervjua i materijal za imenovanje upućen na Vladu KS. Međutim, s obzirom na razvoj događaja sa spomenutim skupštinskim zaključkom navedeni materijal nije uvršten na dnevni red sjednice Vlade Kantona Sarajevo - ističe ministar za boračka pitanja KS Hajrudin Grabovica.

Naglašava i kako je ključan problem u tome što će zbog primjene navedenog zaključka Skupštine KS bez stipendije ostati djeca boračke populacije u našem kantonu.

Obrazlaže kako je, nakon donošenja ovog zaključka Skupštine, Fond IKRE ostao bez upravljačkih struktura u vrijeme raspisivanja konkursa za dodjelu 1.930 stipendija djeci pripadnika boračke populacije za srednje i visoko obrazovanje.

U isto vrijeme je ostao neregulisan i radno-pravni status imenovanog direktora, na čije imenovanje je Vlada KS dala saglasnost, i to iz razloga što Upravni odbor sa njim nije potpisao ugovor o radu.

Zbog svega navedenog, Fond IKRE je onemogućen da raspiše Konkurs za dodjelu stipendija djeci boračke populacije, a što mu je obaveza u skladu sa Uredbom o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima – braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci. Prema ovoj uredbi Fond raspisuje ovaj konkurs do 10. oktobra tekuće godine za narednu školsku godinu.

Iz resornog Ministarstva navode kako su planirana sredstva za isplatu stipendija za 1.930 srednjoškolaca i studenata. Stipendije bi se isplaćivale u mjesečnom iznosu od po 100 KM za devet mjeseci školske godine i za što se na godišnjem nivou osigurava 1.737.000.

- S obzirom na to da se školska godina proteže kroz dvije kalendarske/budžetske godine, do njenog zaključenja isplate se stipendije za prvo polugodište, tj. za četiri mjeseca, dok se za drugo polugodište, odnosno pet mjeseci isplaćuju iz budžeta za narednu godinu. Iz tog razloga, u ovoj godini do sada utrošeno 965.000 KM za isplatu drugog dijela stipendija za školsku 2019/2020, dok je potrebno odabrati korisnike za školsku 2020/2021, kojima bi se na teret tekućeg budžeta isplatila preostala planirana sredstva u iznosu od 772.000 KM - pojašnjavaju iz Ministarstva.

Naglašavaju i da se, ukoliko konkurs ne bi bio okončan u ovoj godini, sredstva ne mogu prenijeti u narednu godinu, čime stipendiranje postaje upitno za ovu školsku godinu.

Zaustavljanje imenovanja Upravnog i Nadzornog odbora Fonda IKRE imat će za posljedicu da se planirana budžetska sredstva predviđena za stipendije neće moći utrošiti. Iz svega proizilazi da djeca boračke populacije ove školske godine neće ostvariti svoje zakonsko pravo na stipendiju.

- Imajući u vidu osjetljivost ove populacije i težak socijalni status njihovih roditelja za koje imamo saznanja da su mnogi od njih u vrijeme pandemije ostali bez posla, ova stipendija bi značila ne samo podršku u školovanju za njihovu djecu nego za mnoge izvor osnovnih prihoda za život. Iz svih naprijed navedenih razloga, neophodno je ovu proceduru konkursa sprovesti, što zavisi od imenovanja upravljačkih struktura u Fondu IKRE - naglašava ministar Grabovica.

S obzirom na to da je vrijeme za započinjanje ove procedure telefoni u Ministarstvu i Fondu neprestano zvone, jer se potencijalni stipendisti žele informisati kada će biti objavljen javni konkurs za njihove stipendije.

Koordinacija boračkih udruženja je također izrazila svoje nezadovoljstvo zbog posljedica koje primjena ovog zaključka ima na ostvarivanje zakonskih prava boračke populacije.

Iz Ministarstva podsjećaju da Fond IKRE nesmetano radi punih 27 godina, kao i da je po prvi put ove godine dovedeno u pitanje njegovo funkcionisanje, kao i dodjela stipendija.