-Kao najsnažnija i najorganizovanija stranka u BiH, sa dokazano najkvalitetnijim i najsposobnijim kadrovima koji iza sebe imaju veliki broj realizovanih višemilionskih projekata (u zadnje četiri godine mandata preko 100 miliona KM) od kojih neke možemo slobodno nazvati historijskim, pozivamo građanke i građane da u ovom veoma bitnom periodu svoje povjerenje i svoj glas daju Stranci demokratske akcije, kako bi sinergično nastavili započete projekte i ubrzani razvoj - saopćili su iz SDA BPK Goražde.

Prenosimo u cijelisti nastavak njihovog saopćenja:

-  Kao avangarda svih pozitivnih procesa, za razliku od nekih drugih,  vodili smo, sigurno, najkorektniju kampanju i govorili o mnogobrojnim realizovanim projektima i planovima.  Dok su drugi napadali i krivili vertikalu vlasti, SDA je koristila istu za razvoj kantona i u tome u velikoj mjeri uspjela, čemu svjedoče projekti o kojima danas svi pričaju. Svi se pozivaju na prostorni plan kantona kao dobru osnovu za razvoj ali je samo SDA uspjela da ga donese. Stoga vas cijenjeni birači pozivamo da zajedno nastavimo razvoj našeg kantona i države. Pozivamo vas da podržite upravo vertikalu vlasti u kojoj je SDA dominantno zastupljena, jer kad god je bila uspostavljena takva vertikala BPK Goražde je išao u pravcu razvoja a BiH je bila sigurna. Slobodno možemo tvrditi da je vertikala vlasti sa dominantnom zastupljenosti SDA kičma naše države BiH. Koliko je ona jaka, toliko nam je i BiH jaka.

Poštovani birači. Nalazimo se pred jako važnim izborom. Jesmo li za SDA i nastavak razvoja, i projekata od kojih će svi građani imati koristi,  ili za neke druge opcije i stagnaciju. Pozivamo vas da se ne povodite za raznim hazarderima i ljudima bez skrupula, već podržite one koji rade marljivo, sistemski i planski, onako kako radi SDA. Apelujemo na one koji kupuju glasove da ne vrijeđaju dostojanstvo ljudi kao i one koji ih prodaju da ne ugrožavaju budućnost svoje djece. Obećavamo da ćemo nastaviti čistiti Stranku od onih koji su se ogriješili o Zakon i nisu dostojni amaneta vlasti nad našim građanima.

Cijenimo da slijedi jako turbulentan i težak period, kojem će samo jaka SDA sa snagom naroda moći adekvatno odgovoriti. Jedino SDA ima otvorena vrata i naklonost regionalnih i svjetskih lidera koji mogu pomoći našoj državi. Stoga, svoj glas za vođenje države povjerite gosp. Šefiku Džaferoviću a ne povjeravajte neiskusnim i onim koji su Bošnjake i prvog predsjednika Aliju Izetbegovića optužili za početak rata u BiH.

Podržite kandidate SDA na državnoj, federalnoj i kantonalnoj listi kako bi bili nastavljeni projekti koji će dovesti do ubrzanog razvoja kantona.

Glasanjem za SDA otklanjamo mogućnost usitnjavanja političke scene, procesa koji kanton i građane vode u propast. I pored kočnica, nekorektnih uslovljavanja od strane neprincipijelnih koalicionih partnera, radili smo projekte od značaja za BPK Goražde. Radili smo na razvoju naših institucija i provodili aktivnosti od kojih su koristi imali svi građani kantona podjednako. Ulaskom u vlast stranaka sa jednim ili dva mandata i iznošenjem njihovih zahtjeva, često puta, iskustvo nas uči, koji su daleko od potreba građana, stvoriće se veoma teški uslovi za nastavak pozitivnih procesa koji vode razvoju kantona i stvaranju ambijenta za ugodan život. Stoga vas pozivamo da glasanjem za SDA smanjimo kapacitet „malih stranaka“ u vlasti i ojačamo kapacitet SDA, kako bi vlast u mandatnom periodu 2018-2022 bila u rukama manjeg broja političkih subjekata koji bi mogli ekspeditivno rješavati sva otvorena pitanja i imati uticaj na više nivoe vlasti, a SDA će sigurno učiniti napore da u narednom sazivu Vlade FBiH ima bar jednog ministra sa prostora BPK Goražde.

Imajući sve navedeno u vidu, pozivamo vas da 7. oktobra izađete na izbore i povjerenje ukažete kadrovima SDA na svim nivoima, a SDA će sigurno sa snagom naroda uspjeti odgovoriti svim zadacima i otvorenim pitanjima bitnim za kanton i državu.