Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović predvodi  delegaciju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koja će od 24. do 25. oktobra 2018. godine učestvovati na sastanku Vojnog komiteta Evropske unije na nivou načelnika štabova u Briselu.

Glavna tema sastanka je "Partnerstvo unutar EU-a i učestvovanje u operacijama i misijama EU-a".

Generalpukovnik Mašović će prezentirati dosadašnje uspješne rezultate o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH u operacijama podrške miru i EU mirovnim misijama, s naglaskom na učešće u misiji u Centralnoafričkoj Republici.

Razgovarat će se i o nastavku angažmana OSBiH u ovim misijama, kao jasnog pokazatelja doprinosa Bosne i Hercegovine u osiguranju međunarodnog mira i sigurnosti te opredjeljenosti za nastavak puta ka evroatlantskim integracijama.    

U delegaciji OSBiH su i šef kabineta NZŠ OSBiH brigadir Edin Fako, te šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO i vojni predstavnik BiH pri EU brigadir Jasmin Čajić.