Međutim, prije nekoliko godina je imao drugačiji stav zalažući se za ukidanje pondera 2 Kantonu Sarajevo, ukazujući kako Kanton Sarajevo mora prestati uzimati novce koji pripadaju drugim kantonima.

Ovako je pisao Forto 2015. godine:

Sarajevo ima posebne potrebe 

- Sigurno ste čuli za problem Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije BiH. Zahvaljujući ljudima okupljenim oko tuzlanske i mostarske inicijative, ovaj zakon se sve češće pominje u kontekstu diskriminacije prema građanima Federacije koji žive van Sarajeva. Ukratko, zahtjev ovih inicijativa je da se sadašnji zakon po hitnom postupku izmijeni kako bi Sarajevo prestalo uzimati novce koji pripadaju drugim kantonima.

Po nekim izračunima, Sarajevo prima dva puta više novca iz federalne kase od Tuzle ili Zenice po glavi učenika. Naravno, priča nije tako jednostavna, iako smo i prije ove rasprave znali da je kvalitet života u Sarajevu daleko iznad ostatka države - naveo je tada Forto.

Pojašnjavao je kako Zakon koristi nekoliko kriterija za podjelu federalnog novca među kantonima, a to su broj stanovnika 57 posto, broj učenika u osnovnim školama 24 posto, broj učenika u srednjih školama 13 posto i površina kantona, šest posto.

- Kad je vlada premijera Nedžada Brankovića izračunala kako ova formula raspoređuje novac, odlučili su Sarajevu dodijeliti takozvani ponder vrijednosti 2. To praktično znači da po završetku izračuna po gornjoj formuli, rezultat se samo za Sarajevo množi sa dva. Glavni argument za ovakav izračun je da je Sarajevo glavni grad, pa ima posebne potrebe. Osim nešto većeg broja policajaca i značajno većeg broja studenata, niko ne zna tačno koje su to posebne potrebe - naveo je Forto i dodao:

- Neki kantoni imaju tako mali broj stanovnika i učenika da im ova formula ne osigurava dovoljno para za plaće administraciji, školstvu i zdravstvu, pa je Livno dobilo svoj ponder od 1.1 i Goražde 1,8. Stiče se dojam da je Brankovićeva vlada mogla kao glavni kriterij uzeti bilo šta, broj kladionica ili automobila i onda samo isponderisati rezultate tako da Sarajevo i ostali dobiju onoliko koliko im je politika svakako namijenila. Potreba za donošenjem novog zakona sa pravednijim ekonomskim i demografskim kriterijima je više nego očigledna.

Naveo je i kako Tuzlanska inicijativa neće odustati.

VEZANI TEKST - Forto o pripadnosti javnih prihoda: Nije istina da je sve ono što pripada TK otišlo u KS

Izlaz nije rušenje budžeta KS 

- I ne treba. Tvrdim da je regionalna diskriminacija prisutna i da Sarajevo nije grad sa posebnim potrebama - Fortino je mišljenje te 2015. godine.

Ovih dana Forto priča sasvim drugu priču kazavši kako je opravdan osjećaj nepravde u Tuzlanskom kantonu, da je raspodjela između kantona nepravedna, ali je zloupotrijebljen na način da je "sve ono što pripada TK otišlo u KS".

- To jednostavno nije istina. Izlaz iz ove situacije nije rušenje budžeta KS, već donošenje dobrog, potpuno novog federalnog zakona. Građani KS nemaju nikakvu sumnju da se po prvi put njihov novac troši odgovorno. Glasanje o uzimanju budžetskog novca isključivo građanima KS i preusmjeravanje u druge kantone je loša terapija za ispravnu dijagnozu - zaključio je premijer Forto.