Formiranje ovog registra inicirao je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Na posljednjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo na dnevnom redu bio je Prijedlog odluke o registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u KS.

Kako je za Faktor potvrdio šef Ureda za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić, donesen je zaključak da se uradi analiza, a zatim izvrše i pripremne aktivnosti za izradu registra. Naveo je da se treba izraditi informacioni sistem na web stranici Ureda, a zatim i aplikacija za unos podataka.

VEZANI TEKST - Skoro milion KM za ugovore o djelu: Kako su ministri "šestorke" namicali novac stranačkim kolegama

Ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, koja je bila izvjestilac za ovu tačku dnevnog reda Vlade KS, za Faktor je kazala kako su usvojeni određeni zaključci i odluke i da se kreće u njihovu provedbu.

- Vlada KS je, s obzirom na to da su zatečene brojne anomalije u segmentu zaključivanja ugovora o djelu u javnom sektoru, u vidu postojanja ugovora o djelu koji traju i po više godina i koji su zaključivani i za poslove koji su sistematizirani, zbog čega predstavljaju svojevrsne prikrivene radne odnose, na sjednici održanoj 17. februara usvojila određene zaključke i odluke kojim se nastoji uvesti više reda i transparentnosti u ovu oblast koja niz prethodnih godina nije bila podvrgavana adekvatnoj kontroli – kazala je Softić Kadenić, te dodaje:

- Nezadovoljavajućoj situaciji i brojnim uočenim anomalijama u najvećoj mjeri doprinijela je dugogodišnja, da ne kažem dugodecenijska neodgovorna politika zapošljavanja u javnom sektoru, koja nas je dovela do situacije da uprkos velikom broju zaposlenih npr. u komunalnim preduzećima, nemate dovoljno uposlenika na poslovima koji se vezuju za ključnu djelatnost preduzeća, nema ko da vozi, da mete, da kopa kanal, a da imamo viškove u administraciji i kancelarijama.

Ističe da "koliko god zapošljavanje u javnom sektoru bilo nepopularno, ono je, kada se tome pristupa odgovorno i strateški, neophodno jer javni sektor treba pružiti građanima adekvatnu uslugu, što zahtijeva naravno i ljudske resurse".

- Dok je usluga kvalitetna, lakše je pravdati i ulaganja. Kod nas rast zaposlenih prethodnih godina često nije pratio porast kvaliteta usluge i potpuno je razumljivo da građani, naročito oni iz realnog sektora nemaju razumijevanja za zapošljavanja u javnom sektoru. To se međutim ne može prevazići kroz zaključivanje ugovora o djelu za mjesta za koja zakon nalaže zaključivanje ugovora o radu – kaže Softić Kadenić.

Navodi da se ugovori o djelu načelno zaključuju za jednokratne poslove, a da to ne mogu biti poslovi koji spadaju u kontinuiranu djelatnost organa, odnosno koji su sistematizirani pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

VEZANI TEKST - Fortina vlada potpisuje desetke ugovora o djelu: "Konkurs traje dugo, ovako možete zaposliti koga hoćete"

- Ugovorni partner se bira bez provođenja javnog konkursa. Trajanje ugovora načelno nije ograničeno nego ugovor traje dok se ugovoreni posao ne završi, premda je rok na koji se zaključuje ugovor bitan element ugovora o djelu. Radni angažman se načelno obavlja kroz ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme i eventualno kroz privremene i povremene poslove, ako je to predviđeno unutrašnjim aktima. U cilju ispravljanja zatečene loše prakse, Vlada je krenula u proces uspostave elektronskog registra ugovora o djelu u javnom sektoru KS kako bi se ubuduće zaključivanje ovih ugovora javno objavljivalo i na taj način postalo transparentnije i kako bi se ove informacije pored bolje kontrole mogle koristiti i za adekvatnije upravljanje ljudskim resursima, izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji i slično – kaže Softić Kadenić.

Ističe da je kao pripremu za početak primjene registra, Vlada KS zaključkom obavezala sve institucije javnog sektora da dostave informacije o aktuelnim ugovorima o djelu i vremenu njihovog zaključivanja.

- Kako bi interresorni tim Vlade i Ureda za borbu protiv korupcije analizirali ove podatke i identificirali gdje je potrebno intervenirati i eventualno raspisati konkurse za prijem u radni odnos ili poduzeti druge mjere, što je naravno potrebno pravovremeno planirati u pogledu budžetskih sredstava. Sređivanje ove oblasti je veliki izazov i zahtijeva vrlo detaljnu analizu i pripremu što zahtijeva izvjesno vrijeme i druge resurse. Vlada je procijenila da je realno da se ovaj proces okonča do kraja godine i da registar u punom kapacitetu može zaživjeti od 1. jaunara 2023. godine – zaključuje ministrica pravde i uprave.

Ranije je premijer Edin Forto odgovarajući na email jedne građanke, a što je ona objavila na Twitteru, u vezi sa sklapanjem ugovora o djelu, kazao kako radnici na ugovor o djelu primaju na osnovu potreba pojedinih službi.

VEZANI TEKST - Konakovićev ministar Haris Bašić svojim NiP-ovcima iz budžeta isplatio blizu 45 hiljada KM

- Ovi ugovori sklapaju se usključivo za poslove koji nisu previđeni sistematizacijom radnih mjesta. Ugovori o djelu ne podliježu Zakonu o radu, već Zakonu o obligacionim odnosima, te stoga za ove poslove ne može biti raspisan konkurs – navodi se u odgovoru.

Pojašnjeno je i na koji način Vlada KS pronalazi "adekvatne" osobe za angažman po ugovoru o djelu.

- Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo ima bazu podataka sa imenima i biografijama nekadašnjih pripravnika i osoba koje su direktno kontaktirale Službu i poslale svoje biografije, tako da se osobe sa kojima se sklapaju ugovori o djelu najčešće pozivaju iz ove baze. Osobe se biraju na osnovu njihovog zvanja i prethodnog iskustva – stoji u Fortinom emailu koji je tada uputio jednoj građanki.

Podsjećamo, ranijih godina nisu se objavljivali podaci o broju potpisanih ugovora o djelu o čemu je Faktor već pisao. S obzirom na to da ti ugovori nisu javni i da nisu bili dio registara koje je oformio Ured, nije se mogao imati uvid u to koliko se ugovora potpiše, koji su iznosi u pitanju, za koje poslove, na koji period i sa kojim osobama.

Kako smo ranije pisali, tokom 2019. godine Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Edinom Fortom i ministrima "šestorke" na ime ugovora o djelu isplatila je 934.239,18 KM.

Iako je u tom periodu na snazi bio moratorij na zapošljavanje na neodređeno, resorni ministri su donijeli odluku da mogu davati saglasnosti na popunu radnih mjesta na određeno ili na ugovore o djelu.

Tako su potrošili skoro milion maraka angažirajući u velikoj mjeri stranački kadar uprkos činjenici da već u ministarstvima i službama Vlade KS ima veliki broj zaposlenih i da primaju plaće iz budžeta i iz džepova građana KS.

Tadašnji ministar komunalne privrede i infrastrukture KS, a sada načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić u 2019. godini za plaće i doprinose osobama angažovanim po osnovu ugovora o djelu isplatio je 61.308,49 KM. Ministarstvo za boračka pitanja KS na čelu sa ministrom Ismirom Juskom tada je na ime ugovora o djelu uplatilo 93.481,73 KM.

Ministarstvo zdravstva je po osnovu dva ugovora o djelu i drugih usluga isplatilo blizu 20 hiljada maraka, a ministarstvo saobraćaja čak 52.769,97 KM.

VEZANI TEKST - Bivši ministar Garibija budžetskim novcem častio SDP-ovce i za "premještanje stolica i prijem gostiju"

Ministarstvo kulture i sporta na čelu sa SBB-ovim ministrom Mirvadom Kurićem za ugovore o djelu isplatilo je 465,174,77 KM. Ministar za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija je za plaće po ugovorima o djelu tokom 2019. godine isplatio 93.650 maraka, ne računajući uplaćene doprinose i poreze.

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS za ugovore o djelu isplatilo je 267.022,24 KM. Podsjetimo, na čelu ovog ministarstva bio je Admir Katica, kadar Naroda i pravde. Ministarstvo privrede je tokom 2019. godine navelo angažman sedam osoba na ugovor o djelu u iznosu od oko 71 hiljadu maraka. Na čelu ovog ministarstva bio je član Naroda i pravde Haris Bašić, aktuelni dogradonačelnik Sarajeva.

Sve institucije, ministarstva, direktori, koji prime radnike po ugovoru o djelu, bit će u obavezi da objavljuju podatke u registru, a sve kako bi se zaustavila ili smanjila dosadašnja praksa raspodjele budžetskih sredstava, a ustvari sredstava građana KS, podobnim i strankama bliskim ljudima.