Prema riječima nuditelja usluga, u pitanju je brz i siguran način prijenosa novca koji se ugovara sa bankom, tako da svaki korisnik mora proći određene sigurnosne, kao i provjere identiteta.

Malik Ferušić, operativni menadžer u Bamcard d.d. Sarajevo, clearing kući i prvom i jedinom procesnom centru u Bosni i Hercegovini koji pruža potpunu podršku kartičnom poslovanju banke, pojasnio nam je koliko je transfer novca putem mobilnih aplikacija siguran, koliko je popularan među stanovništvom naše zemlje, na koji način se vrše sigurnosne provjere te može li doći do zloupotrebe pri prijenosu sredstava.

U posljednje vrijeme su se u BiH pojavili novi načini transfera novca preko kartica i mobilnih aplikacija.  Koliko je prebacivanje novca sigurno? 

- Svaki korisnik kartice ili mobilne aplikacije mora dostaviti određene lične podatke kako bi tu uslugu ostvario. Potpuna identifikacija korisnika se vrši u banci u kojoj se ta usluga ugovara te se u svakom trenutku zna ko je korisnik te kartice. Samim tim, svi transferi novca sa tom karticom ili mobilnom aplikacijom su sigurni u smislu osobe koja taj transfer vrši. 

Svaka transakcija karticom treba da zadovoljava vrlo stroge sigurnosne standarde pa tako možemo zaključiti i da je ovakav transfer novca siguran. I u Kviko aplikaciji su zadovoljeni svi sigurnosni standardi, te odabirom bilo koje funkcionalnosti iz Kviko aplikacije možete biti sigurni da će taj novac biti bezbjedno prebačen do ishodišta.

Spomenuli ste više funkcionalnosti za transfer novca, možete li ih ukratko objasniti?

- Naravno. Kviko aplikacija nudi niz funkcionalnosti za transfer novca zavisno od želja i potreba. Prva funkcionalnost je Kviko Cash, gdje je omogućeno bezkartično podizanje gotovine na bankomatu. Korisnik aplikacije generiše 8-cifreni kod sa određenim iznosom i vremenom trajanja tog koda. Odabirom Kviko funkcionalnosti na bankomatu taj kod se ukucava i bankomat isplati novac. Ono što je vrlo važno sa aspekta sigurnosti je da korisnik aplikacije u svakom trenutku može otkazati kod i na taj način u potpunosti kontrolisati trošenje svog novca. Navedeni kod korisnik može poslati pomoću svih vidova komunikacije Viber, SMS, itd.

Druga funkcionalnost je Kviko Instant gdje se transfer novca vrši sa jednog Kviko računa na drugi Kviko račun u realnom vremenu. Ova funkcionalnost je idealna za neke hitne situacije gdje vam je odmah potreban novac. Također, ova funkcionalnost se u praksi pokazala kao odlična u svakodnevnim aktivnostima transfera novca, kao što su zajednički doručci, skupljanje novca za rođendane i slično.

Top-up funkcionalnost je mogućnost dopunjavanja svih prepaid mobilnih korisnika za sve telekom operatere u BiH te dopunjavanje OLX kredita. Ono na što smo svi kao kolektiv posebno ponosni je što aplikacija pruža mogućnost donacija u humanitarne svrhe. Tu smo ostvarili saradnju sa Pomozi.ba i Dobro.ba gdje u samo par klikova donirate željeni novac jednom od udruženja.

Na kraju, posljednja i najvažnija funkcionalnost je svakako Kviko Pay – mogućnost plaćanja roba i usluga skeniranjem QR koda. Plaćanje pomoću QR koda je trenutno jedan od najsigurnijih načina plaćanja i to je već odavno postao svjetski trend. Sam način plaćanja je poprilično jednostavan, pomoću Kviko Pay funkcionalnosti skenirate QR kod, upišete iznos i odete na plati. Nakon što transakcija bude realizovana i trgovac i kupac dobijaju potvrdu o izvršenom plaćanju. Ovdje je bitno naglasiti da kod Kviko Pay funkcionalnosti, sam korisnik aplikacije ima punu kontrolu nad plaćanjem gdje skeniranjem koda, upisivanjem iznosa i na kraju potvrdom u svakom trenutku kontroliše trošenje svog novca. 

Šta su neželjene posljedice koje mogu proizaći iz takvog načina plaćanja... 

- U suštini, neželjenih posljedica nema. Svaka od ovih funkcionalnosti prolazi kroz niz sigurnosnih provjera, te klijent svaku od transakcija mora da potvrdi aplikativnim PIN-om kako bi ona u konačnici bila realizovana. 

Koliko je među Bosancima i Hercegovcima popularna nova opcija uplate novca putem aplikacije Kviko kojom se šalje i podiže novac bez kartice na bankomatu?

- Pa možemo reći da je vrlo popularna, pogotovo među mlađom populacijom koja mnogo brže usvaja nove i moderne tehnologije plaćanja. Zbog bogatog spektra funkcionlanosti koji nudi, Kviko aplikacija je sve više korištena i od strane starijih generacija jer dosta olakšava transfer novca u svakodnevnim životnim situacijama. Svakim danom raste korisničko povjerenje u sigurnost i kvalitetu ovakvog načina plaćanja, tako da možemo očekivati sve veći broj korisnika. 

Na koji način može doći do zloupotrebe ovog načina transakcije novca?

- Do zloupotrebe može doći prije svega zbog neodgovornog pristupa samog klijenta. Ako nekome date novčanik, PIN kartice, ključeve od sefa, možete očekivati određeni vid zloupotrebe. Slično je i sa Kviko aplikacijom.

Ko i kako provjerava legalnost novca? Koji su najveći iznosi koji se mogu poslati?

- Kao što sam i na početku intervjua rekao, klijent se mora u potpunosti identificirati u banci da bi ovu uslugu ugovorio. Svaka banka ima posebne sektore koji vrše provjere klijenata i legalnosti novca.

Da li ste do sada uočili neke nepravilnosti, sumnjive transakcije... 

- Kod korištenja Kviko aplikacije nismo uočili bilo kakve nepravilnosti. Sve transakcije su uspješno realizovane i prošle sve sigurnosne provjere kako kod nas tako i u bankama. Međutim, u slučaju korištenja kartica kao načina plaćanja, sumnjive transakcije su neminovnost. Bitno je napomenuti da su odgovornost i prevencija najbolji vidovi zaštite od zloupotreba. U tu svrhu, Bamcard je razvio mobilnu aplikaciju Card Guard kojom korisnik kartice može u potpunosti kontrolisati svoju karticu, da je blokira ili ograniči korištenje kartice po određenim parametrima.