Pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja Mirza Terzo nam je kazao kako bi se na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine trebala usvojiti osnovica za obračun invalidnina, dobitnika priznanja, kao i koeficijent u maksimalnom iznosu jedan.

Tako će invalidnina koja je do sada iznosila 910 KM, sa povećanjem od 3,9 posto iznositi 945,49 KM.

Osnovica za dobitnike priznanja sa trenutnih 730 KM će se povećati na 758,47 KM.

- Povećanje će se isplatiti za korisnike retroaktivno od januara 2023. godine – rekao nam je Terzo.

Isplata uvećanih naknada bi se mogla očekivati 10. maja.

Naknade ratnih vojnih invalida, šehidskih i porodica poginulih boraca kao i dobitnika najvećih ratnih priznanja usklađivat će se prema "švicarskoj formuli" svake godine.

Konačnu odluku donijet će Vlada FBiH na današnjoj sjednici.