Pravo na pomoć imaju dugoročno nezaposlene osobe koje se nalaze na osnovnoj evidenciji nezaposlenih osoba kod Službe devet godina i duže od devet godina u kontinuitetu.

Pravo imaju demobilisani borci koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine primaju novčanu egzistencijalnu naknadu i koji su najmanje godinu dana u kontinuitetu na evidenciji nezaposlenih kod Službe, te imaju do 57 godina života.

Ukoliko osobe pripadaju objema kategorijama, jednokratna novčana pomoć bit će isplaćena samo po jednom osnovu.

Nezaposlene osobe koje pripadaju navedenim kategorijama dužne su da nadležnom birou dostave potvrdu banke o svom transakcijskom računu, najkasnije do 24.2.2023. godine.