Kao rezultat toga, kako ističu, stotine osoba su ostavljene u teškim vremenskim uslovima bez skloništa i pristupa osnovnoj pomoći.

- Ovako neodgovorne radnje ugrožavaju živote. Takve jednostrane akcije pojačavaju humanitarnu krizu na terenu, ugrožavaju mjere zaštite od pandemije Covid-19 i ozbiljno pogoršavaju cjelokupnu sigurnosnu situaciju. Ove radnje su u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom i ovlastima nadležnih državnih institucija. Izazivaju veoma ozbiljnu zabrinutost u vezi s nepoštivanjem vladavine prava i ljudskih prava - saopćeno je iz EU. 

Navodi se da je EU neprestano i jasno davala do znanja da je objekat za hitni smještaj u Lipi samo privremena mjera u odgovoru na Covid-19 i da ne ispunjava osnovne zahtjeve potrebne za smještaj izbjeglica i migranata u trenutnim vremenskim uslovima ili tokom zime, te da Vijeće ministara nikada nije odredilo objekat u Lipi kao prihvatni centar.

EU očekuje da nadležno Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine hitno poduzme sve potrebne mjere na sprječavanju razvoja humanitarne krize, osiguravanju smještaja svim osobama u potrebi, uključujući maloljetnike bez pratnje, omogućavanju humanitarne pomoći i zaustavljanju daljnjih deložacija. EU takođe očekuje da se propisno istraže kršenja zakona i da se poštuje vladavina prava.

- EU pružila je značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama i azilom. EU poziva vlasti Bosne i Hercegovine da djeluju u skladu sa svojim obavezama. EU će i dalje stajati uz sve građane Bosne i Hercegovine u suočavanju s izazovnom situacijom, koja se pogoršala zbog nedavno poduzetih akcija vlasti - navodi se u saopćenju.