Kako je navedeno u saopćenju, dodatna sredstva EU bit će namijenjena za osnovne potrebe izbjeglica i migranata tokom zime, obezbjeđujući im smještaj, hranu, pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama.

Iz Delegacije EU u BiH istakli su da će ova pomoć, takođe, ojačati kapacitete BiH u upravljanju granicama, posebno kroz opremu i obuku, te doprinijeti sprečavanju i borbi protiv krijumčarenja migranata, kao i trgovine ljudima.

- EU je zabrinuta zbog migrantske situacije u BiH, s obzirom da se vremenski uslovi pogoršavaju, a izbjeglice i migranti nemaju neophodno sklonište - naglasili su iz Delegacije EU u BiH i pozvali vlasti BiH da spriječe humanitarnu krizu tako što će bez odlaganja odrediti odgovarajući smještaj za izbjeglice i migrante prisutne u zemlji, uključujući porodice sa djecom i maloljetnike bez pratnje.

Kako su rekli, EU očekuje od vlasti BiH da obezbijede efikasnu koordinaciju u upravljanju migracijama i azilom, uključujući preuzimanje upravljanja privremenih prijemnih centara koje finansira EU.

- Stalna podrška EU BiH u oblasti upravljanja migracijama zasniva se na poštovanju domaćih zakona i međunarodnih obaveza koje se odnose na tretman izbjeglica i migranata, posebno maloljetnika, uz bezbjedan i nesmetan rad humanitarnih partnera - napomenuli su iz Delegacije EU u BiH.

Sa novim paketom od 25 miliona eura, ukupna pomoć EU pružena BiH za upravljanje migracijama od 2018. godine iznosi 85,5 miliona eura, uključujući 10,3 miliona eura humanitarne pomoći.