- Jučerašnji sastanak rezultirao je zaključkom da situacije koje se povremeno mogu javiti u periodima ekstremno niskih temperatura zahtijevaju samo koordiniran pristup učesnika u snabdijevanju, distribuciji i potrošnji gasa, bez nepotrebnog alarmiranja javnosti jer se radi o uobičajenim i ekonomski opravdanim postupcima koji se primjenjuju u svijetu.

Potrebno je znati da Energoinvest nabavlja prirodni gas za FBiH po osnovu dugoročnog ugovora sa isporučiocem koji omogućuje dovoljne količine i cijenu gasa koja je danas približno 4-5 puta manja od trenutne tržišne cijene gasa.

Energoinvest napominje da je ugovorio i osigurao od Gazproma najavljene i tražene količine od svih kupaca, ali je problem kada se traže naknadno dodatne količine. U poslovima sa gasom, a ove godine pogotovo u uvjetima općeg manjka raspoloživih količina gasa, uobičajeno je da isporučilac ne može ostati pri ovoj cijeni u uvjetima narudžbe dodatnih količina u odnosu na one koje su ugovorene dugoročno na bazi prethodno iskazanih potreba potrošača.

Stoga, opreza radi, a u periodima kada se mogu javiti ekstremno niske temperature, da bi izbjegli naručivanje dodatnih količina gasa po dnevnim tržišnim cijenama, sasvim je logično i ekonomski opravdano očekivati da najveći potrošač gasa, a to su Toplane - Sarajevo u kratkom periodu od dva do tri dana jednu ili dvije svoje kotlovnice preusmjere na mazut jer je to višestruko ekonomičnije, što je i bio zaključak navedenog sastanka.

Očigledno je da se izlazak iz zone komfora i nepripremljenost Toplana kada je u pitanju obavezna rezerva alternativnog goriva nastoji prebaciti na tzv. nedovoljne količine gasa.

Energoinvest može naručiti i isporučiti sve zahtijevane količine dodatnog gasa, samo je potrebno znati da će tako naručeni gas koštati građane Sarajeva dva miliona maraka više od troškova korištenja mazuta i to samo za period od pet dana.

Energoinvest je takvu ponudu već osigurao i još danas je spreman naručiti ove dodatne količine po tržišnim uvjetima i uz avansno plaćanje, koje po svemu sudeći Toplane žele naručiti, računajući ponovno na subvencije kantonalne Vlade, kao da se radi o sredstvima koja pripadaju nekom drugom, a ne o sredstvima građana Sarajeva.

Iako smo snabdjevači gasom i zainteresovani smo za prodaju dodatnih količina gasa, ovakav pristup smatramo ekonomski potpuno neopravdanim i nelogičnim jer alternativa postoji, te je rasipanje sredstava građana potpuno nepotrebno.

Umjesto nepotrebnog alarmiranja javnosti Toplane kao i svi učesnici u poslu korištenja i snabdijevanja gasom, treba da rade svoj posao na ekonomski odgovoran način – navodi se u saopćenju Energoinvesta.