Na skupštini je jednoglasno izabrano rukovodstvo. Za predsjednicu Kantonalnog odbora izabrana je Elma Mujadžić, diplomirana komunikologinja i kandidatkinja za načelničku poziciju u općini Novi Grad uime koalicije DF-GS.

Za potpredsjednike su izabrani advokat Sulejman Kadić, privatni poduzetnik Adis Valjevac i Almir Spaho. Za sekretara Kantonalnog odbora izabrana je Adna Pandžić, diplomirana kriminologinja, kandidatkinja za načelničku poziciju u općini Novo Sarajevo uime koalicije DF-GS.

Na skupštini je istaknuta privrženost konceptu građanske države, promociji jednakih rodnih prava i borbi protiv svih oblika diskriminacije. Sam izbor Elme Mujadžić za predsjednicu Kantonalnog odbora dokazuje da GS svoje programske ciljeve provodi u praksi, a također je podcrtano da GS energično nastavlja sa izgradnjom stranačke infrastrukture i da će u skorijoj budućnosti izgraditi kantonalne odbore u Tuzlanskom kantonu, Zeničko-dobojskom kantonu, sa intencijom izgradnje lokalnih organizacija na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, saopćio je GS.