Neki od transparenata koji se nalaze na protestu glase "Vlast vrši ekocid", "Mladi odlaze jer ne mogu da dišu", "Nosim crno za sve žrtve zagađenja", "Sjecite korupciju i kriminal, a ne šume", itd.

Organizacija protesta uslijedila je nakon više apela i poziva upućenih Vladi da se razgovara i rješavaju brojni ekološki problemi. 

Na protestu su istaknuti i ekološki problemi glavnog grada Srbije.

Aktivisti traže brisanje svih malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Srbije. Novim Prostornim planom i novim Zakonom o energenici, koji je pred usvajanjem i najavljuje ga resorna ministraka Zorana Mihajlović, predviđeno je brisanje malih hidroelektrana iz zaštićenih područja.