Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH. 

- U narednih 15 dana očekujemo raspisivanje međunarodnog javnog poziva za nadmetanje, nakon što objavimo javni poziv rok je šest mjeseci svim kompanijama da se prijave na javni oglas. Nakon što prođe period od šest mjeseci, stručna komisija iz Vlade FBiH i oba doma Parlamenta FBiH će izvršiti analizu i odabir finalnog konsultanta, odnosno kompanije koja će raditi eksploataciju i istraživanje nafte i plina – kazao je na press konferenciji federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

Vlada je napravila korekciju zakona na osnovu čega su izabrali putem javnog oglasa IHS iz Londona da pomogne Vladi u procesu javnog nadmetanja.

- Vlada FBiH izvršila je javnu promociju ovog projekta u Londonu, Sarajevu, Turskoj i Crnoj Gori – Budvi. Odziv na javnim promocijama bio je veoma dobar i sada se pripremamo za javni poziv dodjele koncesija. Današnjom odlukom Vlade pokrenute su sve aktivnosti u vezi s nadmetanjem i istraživanjem eksploatacije nafte i plina na području FBiH. Radi se o četiri bloka koji će se istraživati, dva u Posavini, jedan blok u Tuzli i jedan blok na Dinaridima. Radi se o ukupnoj površini od 5.111 kvadratnih kilometara, a najveći blok po površini su Dinaridi, drugi po veličini je Tuzlanski bazen i najmanji su blokovi u Posavini – pojasnio je Džindić.