On u razgovoru za beogradski Danas dodaje da ako izostane adekvatna reakcija pravosuđa, onda međunarodna zajednica, prvenstveno NATO savez ima obavezu da zaštiti Dejtonski sporazum.

Ustav i ugrožavanje BiH

"Ako izostane i to krajnji garant za opstanak države BiH su, kao i u periodu od 1992. do 1995, patrioti ove države. Nikada nećemo dozvoliti da, nakon svega, Karadžićeve i Mladićeve namjere budu provedene u djelo".

O najavljenim potezima Milorada Dodika Džeferović je rekao:

"Dejtonskim ustavom u članu 3.5. je propisano da će država, uz suglasnost entiteta, preuzeti dodatne nadležnost koje su potrebne da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodni subjektivitet BiH. Također, decidno je propisano da dodatne institucije mogu biti uspostavljene kako bi se vršile ove nadležnosti.

Svi zakoni o prenosu nadležnosti su usvojeni u Parlamentu BiH jednoglasno, za njih su svoj glasi dali svi zastupnici iz entiteta RS, pa i iz Dodikove stranke. Jednom prenesene nadležnosti sa entiteta na državu postaju trajne državne nadležnosti i nije ih moguće vraćati nazad, čak ni odlukom Parlamenta BiH. Na osnovu tih nadležnosti, izgrađen je čitav pravni okvir koji je u interesu svih ljudi u BiH.

Nigdje nije otvorena mogućnost da entiteti unilateralno ponovo preuzmu te nadležnosti. Ustavni sud je, po apelacijama zvaničnika iz RS-a, potvrdio da su dodatne nadležnosti i institucije u skladu sa Ustavom. Ako, uprkos svemu ovom, jedna administrativna jedinica, kao što je entitet, pokuša unilateralno preuzeti državnu nadležnost, onda se zna šta je to. To je napad na ustavni poredak i akt pobune. Drugim riječima, to je nasilje, a zar to može biti interes srpskog ili bilo kojeg drugog naroda?".

Kada je u pitanju poređenje BiH i Kipra, Džaferović je rekao da se "radi se o neuporedivim stvarima".

- BiH funkcionira na osnovu Dejtonskog sporazuma i sistema koji je njime uspostavljen. Niko nije do kraja nezadovoljan njime, ali Dejton je svima osigurao dovoljan stepen zaštite i sigurnosti. Ukoliko Dodik bude išao do kraja u unilateralnom rušenju 26 godina implementacije Dejtona, onda to može završiti samo na dva načina.

Ili njegovim uklanjanjem sa političke scene, kako bi se zaštitio mir. A ako to izostane, onda to znači da će nas Dodik odvesti u stanje haosa, koje ne bi trebalo nikom da odgovara. U proteklih 26 godina, jasno je pokazano da BiH može i treba da ide naprijed, i to je jedini ispravan put - rekao je Džaferović.

Dodik i Orban

O ugrožavanju mira u BiH Džaferović je rekao da treba pratiti poteze Milorada Dodika a ne njegove izjave.

- Zaključci koje je donio podrazumijevaju zakone koji se, kao takvi, mogu pokušati provesti samo primjenom sile. Ne postoji drugi način da zabrani rad državnim institucijama na teritoriji RS-a, osim silom. A zna se šta to znači. Zna se šta znači, ako MUP Republike Srpske pokuša primjenom sile zabraniti rad Oružanih snaga, pravosuđa, Obavještajno-sigurnosne agencije i dr. To znači ići silom na silu.

Tako da Dodik jedno priča, a drugo radi. To nije nova pojava. Na koncu, i sam Milošević je svojevremeno mnogo govorio o miru, dok je pripremao i vodio ratove - zaključio je Džaferović.

O tome što Dodik Bošnjake najčešće oslovljava "muslimanima", Džeferović je, između ostalog, rekao:

"Njegova namjera jeste da Bošnjake reducira na status vjerske skupine, a zatim da time širi fobiju od Bošnjaka u islamofobnim krugovima unutar Evrope. Konačni Dodikov cilj je predstaviti Bošnjake kao strano tijelo u Evropi, koje je prijeteće i ne zaslužuje da ima jednaka politička prava kao 'kršćanski narodi'".

O predstojećeoj posjeti mađarskog premijera Viktora Orbana BiH i njegovoj nedavnoj izjavi da je veliki izazov sa BiH "integracija dva miliona muslimana", Dažferović je rekao da "Dodik i Orban imaju zajednički ideološki imenitelj, a to je islamofobija".

- Orban se drži, rekao bih, srednjovjekovnih ideja o odnosu Evrope i islama, potpuno ignorišući ideju o jednakosti ljudi, bez obzira na vjersku ili drugu pripadnost, koja je utkana u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i na kojoj se temelji moderna Evropa.

Mađarska vlada se i sama nalazi pod prijetnjom unutrašnjim sankcijama EU, zbog narušavanja vladavine prava i demokratskih postulata. Spašavanjem Dodika, Orban želi spasiti svog političkog saveznika preko kojeg vrši utjecaj u ovom dijelu Evrope.

Mislim da, na kraju, ni Orban ni Dodik ne mogu nadvladati snage koje vide Evropu kao kontinent liberalne demokatije i vladavine prava, gdje će se poštovati sudske presude i gdje niko neće biti podvrgnut diskriminaciji zbog svog identiteta. Taj vrijednosni okvir je sine qua non EU i on mora nadvladati, jer alternativa je mrak i haos.

Što se tiče njegovog dolaska u BiH, on je pozvan od strane predsjedavajućeg Vijeća ministara. Mi nismo nikoga sprečavali da dolazi u BiH. Koliko ja znam, još uvijek nije zatražio sastanak sa Predsjedništvom BiH - rekao je Džaferović.