Azerbejžanski mediji su izvijestili kako će psi Bak i Elma biti dio operacija deminiranja u Azerbejdžanu.

Agencija za deminiranje u Azerbejdžanu i Institut Marshall Legacy 26. augusta su potpisali Memorandum o razumijevanju i sporazum.

Sporazumom je predviđeno da 30 pasa treniranih za deminiranje u Azerbejdžan bude prebačeno do kraja jula 2023. Do sada je već deset pasa stiglo u Azerbejdžan.