Kako je Mijatović podsjetio na odgovor na Fenin upit, Bosna i Hercegovina je dekriminalizirala klevetu 2003. godine, a izmjene koje predlaže entitetska vlada poništili bi prekretnicu u napretku slobode izražavanja i pogoršali ionako zabrinjavajuću situaciju represije protiv glasova suprotnih mišljenja.

- Zloupotrebljive tužbe, poput SLAPP-ova, protiv novinara i branitelja ljudskih prava već ograničavaju prostor za građansko učešće. Ponovna kriminalizacija klevete samo bi ojačala trend gušenja slobode izražavanja - kazala je Mijatović.

Napomenula je da su zaštita ugleda i privatnosti važni ciljevi, ali oni ne smiju ostvarivati ​​nauštrb drugih temeljnih ljudskih prava, poput slobode izražavanja zbog čega bi zakonodavci trebali podržati ovo načelo i osigurati da se kleveta rješava samo proporcionalnim građanskim sankcijama.

- To je i obaveza ljudskih prava i bitan korak u održavanju društva demokratskog tkiva i slobodne javne rasprave - naglasila je u izjavi za Fenu komesarku za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović.

Vlada bh. entiteta Republika Srpska predložila je Narodnoj skupštini RS-a Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, koji predviđa uvođenje izuzetno visokih kazni za klevetu.

Izmjenama se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete. Entitetski ministar pravde Miloš Bukejlović najavio je da će kazne za navedena krivična djela iznositi od 5.000 do 50.000 KM.

Medijska udruženja kao i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini već su upozorili da se radi na otvorenom gušenju slobode medija i nezavisnog, istraživačkog novinarstva u tom entitetu.