Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je da će isplata penzija i naknada socijalnim kategorijama biti blagovremena bez obzira na posljedice ove krize.

- Složenost situacije vezano za pandemiju koronavirusa bitno usmjerava i aktivnosti Vlade Federacije, nadležnih ministarstva i službi, prvenstveno u oblasti očuvanja zdravlja građana, stabilnosti ekonomije, zaštite na radu, brige o socijalno ugroženim kategorijama. Treba napomenuti da je ova Vlada dobila pohvale od WHO, koja je istakla kako je BiH blagovremeno, efektivno i restriktivnim mjerama postigla dobre rezultate u cilju zaustavljanja širenja pandemije – kazao je Drljača.

Drljača je istakao da su na prošloj sjednici obradovali penzionere.

- Konkretno radi se o 422.800 penzionera za koje je izdvojeno 185 miliona maraka, zatim 44.000 invalida za koje je izdvojeno 11,5 miliona i za 10.500 civilnih žrtava rata. Radi se o značajnim sredstvima. Najbitnije jeste da će isplate penzija i naknade socijalnim kategorijama biti blagovremene – istakao je Drljača.

Kazao je da, iako se ulažu maksimalni napori da se očuva što veći broj radnih mjesta, svjesni su da će značajan broj radniak ostati bez posla.

- To je problem koji moramo rješavati prioritetno. Kriza, pandemija je globalni problem, ali ova Vlada i sve njene stručne službe ulažu maksimalne napore kako bi se osigurala neophodna sredstva kako bi se ublažile posljedice i kako bi se sačuvala radna mjesta, kako bi se vratili na stare tokove i obnovu ekonomije – ističe, dodajući:

- U periodu od 16. marta do danas imamo 26.434 odjave i 6.573 prijave. Odnosno broj zaposlenih radnika u ovom periodu smanjen ja za 19.861 radnika – kazao je Drljača.

Načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudin Solak kazao je da je dolaskom kišnog vremena i ono malo požara što je bilo aktivno ugašeno.

- Ali ako se budemo pridržavali preporuka i dobre prakse da ne izazivamo požare, nadam se da će tako i ostati. Nadam se da neće biti potrebe da vatrogasci djeluju i u ovom periodu. Svakako uporedo sa ovom situacijom imamo i aktivnosti koje se provode sa ciljem smanjenja širenja koronavirusa. Federalna uprava civilne zaštite i dalje servisira 14 graničnih prijelaza gdje se ljudi privremeno zadržavaju do donošenja rješenja i upućivanja u karantine. To zadržavanje je par sati, u trajanju negdje do 12 sati, do upućivanja u karantin. Tu smo omogućili šatore, krevete, grijalice, struju, kako bi dopunili mobilne telefone, hranu, vodu, korištenje toaleta. Svi ti šatori se održavaju i dezinfikuju. U proteklim danima do dvadesetak ljudi ušlo je u BiH na svim graničnim prijelazima. To nije veliki broj, ali važno je na svim prijelazima imati osigurane trijažne šatore – kazao je Solak.

Ističe kako se kontinuirano sarađuje sa svim kantonalnim kriznim štabovima.

- Većina naših sugrađana poštuje sve one mjere. Niti jedna mjera nije donesena da bi se neko kažnjavao, to su isključivo zdravstvene mjere u cilju povećanja sigurnosti i zdravlja svih nas – istakao je Solak dodajući da će se dalje mjere donositi u skladu sa stanjem na terenu.