Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na drugoj hitnoj sjednici razmatrao Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, kojeg je 18. decembra usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Dušanka Majkić (SNSD) je kazala da je Komisije prethodno usvojila jednu izmjenu koja se odnosi na dio teksta "obrazloženje", a u kojem se među prioritetima mijenja dio u kojem se spominje saradnja sa NATO-om.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini, podsjećanja radi, iznose 966 miliona KM, što je za 16 miliona KM više nego 2018. godine, a servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 825.760.678 KM i manje je za 178.301.651 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Na dnevnom redu su se našli i izvještaji o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BIH za 2017. i 2018. godinu, te izvještaji o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2017. i 2018. godinu.

Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu usvojen je nakon usaglašavanja Kolegija sa devet glasova "za", te jedan "protiv". Četiri delegata su bila suzdržana. Izvještaj koji se odnosio na 2018. godinu je usvojen sa devet glasova "za", bez glasova "protiv", te pet suzdržanih.

Izvještaji o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2017. i 2018. godinu usvojeni su nakon usaglašavanja Kolegija sa devet glasova "za", te nijedan "protiv". Pet delegata su bili suzdržani.