Zapravo, da pripadnici Finansijske policije ne mogu izuzimati dokumentaciju bez prisustva predstavnika Porezne uprave.

Njegove navode je negirala Jelka Milićević, federalna ministrica finasija kazavši da ni Ministarstvo finansija, ni Vlada FBiH, ni HDZ, ne žele ukidanje Finansijske policije.

Žuljević je kazao da se ovim zakonom Finansijska policija kažnjava zbog svog ulaska i u Aluminij Mostar, gdje su utvrđeni gubici od 300 miliona KM.

- Mogu reći da niko u sali nema pojma šta se danas usvaja. Veoma je opasno ovakav temljni zakon o računovodstvu i reviziji usvajati. Osvrnut ću se na Finansijsku policiju koja je u prethodnom periodu uradila oko 4.000 nalaza, nešto po nalogu Tužilaštva, nešto po nalogu Vlade FBiH, gdje su postojale indicije da se dešavaju malverzacije, poput Aluminija. Sa ovim zakonom će se značajno iskomplikovati nadležnost Finansijske policije u njihovom postupanju i da ne kažem, da će oni u nastavku neke dugoročne politike koja se provodi od 2000. godine, biti pretvoreni u nekakav devizni odjel Ministarstva finansija FBiH - kazao je Žuljević i dodao:

"Prema onome što je ostavljeno u zakonu, Finasijska policija će ubuduće morati tražiti asistenciju Porezne uprave FBiH kod izuzimanja dokumentacije. Ove stvari nisu slučajne i kada se vratite u restrospektivu, u 2000. godinu, kada smo imali ministra finansija iz HDZ-a, danas predsjednika HDZ-a, odluka o zabrani zapošljavanja, koja je i danas na snazi u toj instituciji, je svela tu instituciju s više od 100 uposlenih na 36. Ja razumijem da postoji namjera da se određene političke elite obračunavaju s Finansijskom policijom u smislu njihovih izvještaja koji su inkriminirali pojedine osobe".

Jelka Milićević, federalna ministrica finansija je odgovorila Žuljeviću da se danas ne raspravlja o zakonu o finansijskoj policiji, već o računovodstvu i reviziji.

- Nikada niko nije ni osporavao pitanje, ni dovodio u pitanje korištenje dokumentacije računovodstvene Finansijskoj policiji. Ni u zakonu iz 2005. godine, ni 2009., ni u ovom zakonu ništa se nije ni dodalo ni oduzelo Finansijskoj policiji. Pa ću se upitati kako je do sada radila, izuzimala dokumentaciju i koristila je u privrednim subjektima. Ne dozvoljavam da se kaže da Ministarstvo finansija FBiH osporava Finansijsku policiju, barem u ovom mandatu - rekla je Milićević.

Dodala je kako su od Finansijske policije tražili da sačini novi prijedlog zakona po kojem će raditi jer postupaju po zakonu iz 1995. godine.

- Po tom zakonu nemaju nadležnosti. Ako me pitate treba li finansijska policija? Treba. Sa ovakvim zakonom, ne treba. Ne prihavatam Žuljeviću da vi bilo kakvo osporavanje stavljate ili Ministarstvu finansija ili HDZ-u. Mene je ovo povrijedilo - rekla je Milićević.

Po završetku rasprave, zatražena je petominutna pauza, a nakon koje je bez glasanja o Prijedlogu zakona o računovodstvu i reviziji, sjednica prekinuta.