Kolegij Doma naroda FBiH usaglasio je danas zaključak u kojem se predlaže Vladi FBiH da u saradnji i dogovoru sa kantonalnim vladama pristupi izradi zajedničkog pravnog akta kojim će regulirati postupanje u smislu zaštitnih i drugih mjera na temelju sedmodnevne incidence, broja hospitaliziranih zbog infekcije COVID-19 a sve s ciljem efikasnijeg postupanja nadležnih tijela u trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

- Predlažemo Vijeću ministara BiH da izmjeni postojeću odluku koja se odnosi na prelazak granice Bosne i Hercegovine, odnosno, ulazak stranih državljana u BiH na način da se omogući ulazak uz negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 48 sati, odnosno potvrdu da su prebolovali COVID-19 ne stariju od šest mjeseci i potvrdu o vakcinisanju protiv koronavirusa - stoji u donesenim zaključcima koji danas stupaju na snagu.