Riječ je o aktivnostima u cijelom lancu realizacije ovog projekta: od inicijativa za rješevanje finansiranja, preko izdavanja okolinskih dozvola, do evaulacije ponuda izvođača radova i njihovog konačnog izbora u procesu javnih nabavki.

Uzimajući u obzir da postoji puno faktora koji mogu utjecati i usporiti realizaciju pojedinih dionica, od zahtjeva lokalniih zajednica, dužine trajanja administrativnih procedura i trajanja postupaka javnih nabavki, ocijenjeno je da postoji spremnost svih aktera kako bi procedure bile pojednostavljene i međuresorna saradnja intenzivirana.

S tim ciljem, danas je dogovoreno osnivanje međuresorne radne skupine koja će rješavati tehnička pitanja, a činit će je predstavnici federalnih ministarstava i javnih poduzeća u Federaciji BiH uključenih u projekt  izgradnje autoceste, te vanjskih saradnika - stručnjaka za pojedine oblasti. Zadatak ove grupe je da, kroz koordinirano djelovanje i blagovremenu razmjenu informacija, radi bržeg prevazilaženja postojećih problema u realizaciji ali, što je i bitnije, ukazuje na predstojeće aktivnosti s ciljem ubrzavanja rješavanja budućih eventualnih prepreka.

Današnji susret prethodio je narednom, koji će ambasador Evropske unije organizirati na visokom nivou krajem sljedećeg mjeseca, kako bi bio omogućen napredak u svim  segmentima realizacije projekta izgranje autoceste.

Svi učesnici su današnji susret ocijenili vrlo korisnim i izrazili nadu da će izgradnja ovog, kako je istaknuto, najbitnijeg projekta za Bosnu i Hercegovinu, koji se finansira međunarodnim kreditma, uz podršku EU i komercijalnim zajmovima, znatno dobiti na tempu, saopćila je Vlada FBiH.