Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provela je finansijsku reviziju Službe predsjednika RS-a za 2021. godinu.

Revizori su konstatovali da su na kraju prošle godine, pored predsjednice i dva potpredsjednika, u Službi predsjednika bila angažovana 84 izvršioca.

Ukupno je 18 postavljenih lica, odnosno šef kabineta, generalni sekretar i 16 savjetnika, dok je 65 zaposlenih lica na osnovu ugovora o radu (56 na neodređeno i devet na određeno vrijeme), kao i jedan pripravnik.

- Savjetnici su angažovani na osnovu odluka o postavljenju od kojih je šest u radnom odnosu na određeno vrijeme do isteka mandata predsjednika Republike Srpske i 10 bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno osam po odluci sa funkcionalnim dodatkom, a dva su radila bez naknade - naveli su revizori.

Kolika su tačno izdvajanja za šest savjetnika, koji su u radnom odnosu, nije navedeno.

Ono što je vidljivo je da su samo naknade za funkcionalni dodatak, za osam savjetnika Cvijanovićeve, koštale Budžet 193.827 KM. Ako se uzme u obzir još šest savjetnika koji su u radnom odnosu, može se zaključiti da su izdvajanja za savjetnike mnogo veća.

Ukupni rashodi za lična primanja zaposlenih u Službi predsjednika RS iskazani su u iznosu od 2.598.299 KM, objavio je Capital.