Dodik je rekao da mogu da dovedu 1.000 ili 5.000 ljudi, ali da to više služi za političku igru.

- To je beznačajno. Mi nemamo nikakav plan za nikakvu destabilizaciju, ali imamo plan da se politički borimo dalje za naša prava predviđena Ustavom BiH - rekao je Dodik i dodao da plan Republike Srpske nije da se bavi pitanjima bilo kakve secesije.

On je rekao i da Predsjedništvo BiH nema obavezu da raspravlja o trupama EUFOR-a u BiH, jer je to ranije napravljen aranžman i ne treba praviti galamu oko toga.