Odlukom Prvostepene disciplinske komisije za tužioce, Švraka je oglašen odgovornim za disciplinski prekršaj iz člana 57. tačka 17. Zakona o VSTV-u BiH – "propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća".

Za navedeni disciplinski prekršaj, Švraki je izrečena disciplinska mjera smanjenje plaće za iznos od 10 posto na period od tri mjeseca.

Protiv odluke Drugostepene komisije VSTV-a BiH može se uložiti žalba Vijeću kao cjelini u roku od osam dana od dana prijema odluke. Odluka Drugostepene disciplinske komisije može se pobijati samo zbog izrečene disciplinske mjere, u skladu sa članom 103. stav 2. Poslovnika VSTV-a BiH, saopćio je VSTV.

Disciplinski postupak protiv Švrake se vodio zbog prekršaja koji se odnosi na nepoštivanje rokova prilikom izbora članice Vijeća Željke Radović za glavnu tužiteljicu Okružnog tužilaštva u Doboju.