Kako je saopćilo Tužilaštvo BiH, optužena Brajlović tereti se da je, tokom oktobra i novembra 2017. godine, u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe-preduzeća Brajlović d.o.o. Sarajevo, u namjeri da izbjegne obvezu plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), postupila protivno odredbama Zakona o PDV-u, na način da je pružila lažne podatke o oporezivim iznosima prometa za ta dva mjeseca.

- Na navedeni način optužena je pribavila korist navedenoj pravnoj osobi-preduzeću te nanijela štetu budžetu BiH, u ukupnom iznosu od 250.474 KM - navode iz Tužilaštva.

Optužena pravna osoba Brajlović d.o.o. Sarajevu, u stečaju, tereti se da je od oktobra 2017. do septembra 2018. godine, nezakonito raspolagala iznosom od 250.474 KM, koje je poreznom utajom ostvaila prvooptužena, kao i iznosom od 46.680 KM, za poreznu prijavu od 2018. godine, u ukupnom iznosu od 297.154, što je iznos nezakonite imovinske koristi koja je pribavljena preduzeću, a za koju je oštećen budžet i svi građani Bosne i Hercegovine.

- Optužena Brajlović Minka tereti se da je počinila  produženo krivično djelo - porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona BiH, a optužena pravna osoba Brajlović d.o.o. Sarajevo u stečaju, produženo krivično djelo - porezna utaja ili prevara iz člana 210. stavak 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine - saopćeno je.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.