BiH je zemlja koja zbog niza prednosti među kojima su povoljan geografski položaj, raspoloživost prirodnih bogatstava, niskih poreza, obrazovane radne snage, trgovinskih ugovora privlačna stranim investitorima, a podaci Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) pokazuju kako većina stranih investitora ima želju reinvestirati.

Tokovi direktnih stranih ulaganja u 2017. i 2018. godini iznosili su 800 miliona eura, što je značajno više u odnosu na prethodnih nekoliko godina.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić u razgovoru za Anadoliju podsjetio je kako je FIPA državna agencija koja djeluje u sklopu Vijeća ministara BiH. Njen osnovni zadatak je koordinacija svih institucija u BiH koje rade na privlačenju stranih investicija.

Agencija, između ostalih, sarađuje s Vijećem ministara, odnosno Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvom vanjskih poslova i svim privrednim komorama, počev od Vanjskotrgovinske komore BiH, ali i diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Više od 80 posto sadašnjih investitora želi reinvestirati u BiH

Milinić je kazao kako su u 2017. i 2018. zabilježena povećanja stranih investicija.

- Ukupno u dosadašnjem periodu u Bosnu je investirano direktnih stranih investicija oko 14 milijardi KM. Naš najbolji investitor je Austrija, zatim slijede Hrvatska i Srbija, Slovenija i Rusija - rekao je Milinić.

Dodao je kako se Agencija trudi animirati potencijalne investitore po čitavom svijetu, a posjećuju i važnije skupove na kojima se okupljaju potencijalni investitori.

Podsjetio je kako je u proteklih nekoliko godina organiziran niz manifestacija čiji su organizatori bh. ambasade, a bila je to prilika za susret većeg broja potencijalnih investitora.

- Što se tiče zakonskih okvira, imamo sve po zakonu uredno regulisano, povoljan zakonski okvir za strane investitore. Izjednačili smo strane investitore s domaćim investitorima i u tom pogledu nema nikakvih problema, s tim što je početni nastup investitora uvijek vezan s teškoćama i mi se trudimo, kao prva adresa na koju investitori dolaze, da im olakšamo te prve nastupe - rekao je Milinić.

Dodao je kako potencijalnim stranim investitorima objašnjavaju procedure investiranja u BiH te ih vode na lokacije koje bi ulagačima mogle biti interesantne.

- Mi im odmah ponudimo oko 500 projekata i s njima dalje idemo na lokacije koje odaberu. Pomažemo im u rješavanju svih administrativnih procedura i podržavamo ih u svakoj fazi njihovog rada - rekao je Milinić.

Smatra kako se strani investitor u BiH, nikada ne smije osjećati sam zbog čega se FIPA trudi pomoći mu u svakoj fazi rada.

Vjeruje kako mediji i informisanje mogu pomoći u privlačenju stranih investitora u BiH. Pojasnio je kako na privlačenje stranih investitora, značajno utiče i rad dosadašnjih ulagača, za koje u FIPA-i vjeruju da su najbolji ambasadori BiH u privrednom pogledu.

- Kad neki investitor iz BiH kaže svojim zemljacima kako uspješno radi u BiH, to utiče i na dolazak drugih investitora. Mi imamo naš 'aftercare' program u kojem mi obilazimo sve investitore, sagledavamo teškoće, njihove želje. Preko 80 posto sadašnjih investitora u BiH je izrazilo želju da reinvestira u BiH i oni to rade svake godine. Oni svoj profit, koji ovdje ostvare ponovo investiraju u BiH što znači da se u BiH može dobro raditi i zaraditi i profitirati da svi budu zadovoljni - rekao je Milinić.

Niz prednosti prilikom odabira BiH za investiranje

Nina Pobrić, šefica Odsjeka za promociju investicija u FIPA-i, predstavila je prednosti BiH za strane investitore, pogotovo za investitore iz Republike Turske.

Pobrić je podsjetila kako BiH ima povoljniji zakonski ambijent, a stopa poreza na dobit kompanija iznosi deset posto, niže operativne troškove, posebno kada je riječ o industrijskim zonama, ali i cijene električne energije su znatno niže.

- Naša radna snaga je cjenovno konkurentnija u odnosu na tržište zemalj Evropske unije. S druge strane, strani investitori mogu pronaći dosta stručne i kvalifikovane kadrove, u zavisnosti od sektora u koji investiraju - pojasnila je Pobrić.

Podsjetila je kako BiH ima jednu od najstabilnijih valuta i najnižu stopu inflacije u regiji, što je vrlo važno za investitore pogotovo kada je riječ o valutnom riziku, jer je bh. valuta fiksno vezana za euro.

Među prednostima su i blizina tržišta EU, kao i ugovori o slobodnoj trgovini potpisani kako s Turskom, tako i zemljama EFTA-e i EU što omogućava svim kompanijama koje investiraju u BiH, da izvoze svoje proizvode na tržište od 600 miliona stanovnika bez plaćanja carina.

Upitana o sektorima koji privlače posebnu pažnju investitora, Pobrić je izdvojila energetski sektor. S obzirom na to da BiH koristi svega 36 posto ukupnog energetskog potencijala, podsjeća Pobrić, postoje brojne mogućnosti za dodatna investiranja u izgradnju termoelektrana i hidroelektrana, vjetroparkova i solarnih parkova.

Istakla je i proizvodnju hrane, te podsjetila na velike površine neobrađenog zemljišta te klimatske uslove koji su pogodni za proizvodnju određenih kultura.

- BiH se u svijetu nalazi na 10. poziciji kada je riječ o proizvodnji malina, a 35. za proizvodnju jagoda i 15. za proizvodnju šljiva - rekla je Pobrić.

Govoreći o metalopreradi, kao prednosti navela je dugu tradiciju, dobru edukativnu bazu i kvalifikovanu radnu snagu za ovaj sektor i proizvodnju autodijelova. Podsjetila je kako bh. kompanije rade za vodeće svjetske brendove.

Veoma profitabilnim smatra i turizam, što može biti jedan od značajnih potencijala Bosne i Hercegovine s obzirom na prirodne ljepote zemlje.

Dodala je kako ono što FIPA nastoji raditi i na unapređenju imidža BiH i privlačenju investicija, a u tome sarađuju s relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti.

- Agencija je odlučila da se u narednom periodu više fokusira na promovisanje naših potencijala i organizaciju 'outreach kampanja'. Mi ćemo učestvovati na određenim investicionim događajima, ali s druge strane ćemo i sami odlaziti u kompanije, u njihova sjedišta i prezentovati ponudu napravljenu konkretno za tu kompaniju - rekla je Pobrić.

Outreach kampanje su organizirane više puta u posljednjih nekoliko godina, a među njima su posjete kompanijama u Italiji, Holandiji, Njemačkoj, a planiraju posjete novim tržištima.

FIPA pomaže investitorima u otklanjanju prepreka s kojima se susreću

Dika Mustafić-Cokoja, šefica Odsjeka za podršku investitorima, kazala je kako FIPA investitorima pruža sve informacije o zakonodavstvu, poslovnoj klimi, mogućim partnerima, dostupnim projektima i tome slično.

FIPA, dodaje Mustafić-Cokoja, nastoji pomoći investitorima u otklanjanju potencijalnih prepreka.

- Što se tiče predlaganja, FIPA je u dosadašnjem periodu, od 2007. do danas uputila 187 preporuka prema Vijeću ministara i drugim nadležnim vladama i svim institucijama u BiH. Svaki problem investitora nam je bitan i prepoznat je kao takav i dostavljen nadležnim institucijama na rješavanje - rekla je Mustafić-Cokoja.

Pojasnila je kako se određena pitanja rješavaju dugoročno. Podsjetila je i da je prošle godine bilo 58 pitanja koja su rješavana ad hoc, od toga 37 je riješeno u veoma kratkim rokovima.

- Najčešće predlažemo osnivanje društva s ograničenom odgovornošću, zato što je investitor na taj način zaštićen. Dioničko društvo s ograničenom odgovornošću, odgovara samo sa svojom imovinom, a privatna imovina investitora je na taj način zaštićena - pojasnila je Mustafić-Cokoja.

Značajna promocija BiH na privrednim dešavanjima u zemlji i inostranstvu

Jasmina Dževlan, potparol FIPA-e, kazala je kako od 2016. FIPA promovira kampanju ”Investiraj u BiH“ (Invest in B&H), a u saradnji sa stranim ambasadama u BiH i bh. ambasadama u inostranstvu.

- Cilj ove kampanje u ovom krugu bio je da prezentiramo potencijale i mogućnosti ulaganja u sektorima poput poljoprivrede, zatim banjskog turizma, IT industrije i industrije automobilskih dijelova - rekla je Dževlan koja je dodala kako je ciljna grupa bila inostrana poslovna zajednica.

FIPA je, podsjeća Dževlan, u nekoliko navrata imala mogućnost saradnje s turskim medijima, a u cilju implementacije kampanje.

- Cilj nam je da kroz ovu kampanju širimo informacije o našoj zemlji, s obzirom da se i ne baš toliko zna o našim potencijalima i informiramo ciljne privredne grupe o onome što Bosna i Hercegovina može ponuditi - rekla je Dževlan.

Pojasnila je kako FIPA koristi svaki vid konferencije i privrednog dešavanja kako bi promovirala potencijale zemlje i mogućnosti ulaganja u BiH.

- FIPA redovno učestvuje, bilo u inostranstvu, bilo u BiH, na različitim investicionim konferencijama gdje vrlo uspješno prezentira BiH i pronalazi nove investitore - rekla je Dževlan.

Među prilikama za promociju zemlje, kada je riječ o događajima u inostranstvu, nalazi se Going Global Live, vodeća evropska konferencija i sajam promocije potencijala za strane investitore koji će biti održan krajem novembra u Londonu.

Također, prilika za promociju jeste i 15. Međunarodni sajam poljoprivrede i stočarstva AGROEXPO koji će u februaru 2020. biti održan u Izmiru, u Turskoj. Za 2020. AGROEXPO ima za cilj ugostiti 950 izlagača i 360.000 posjetilaca iz 75 zemalja

Dževlan je podsjetila i kako je Turska s 412 miliona KM, na 11. poziciji po visini investicija realiziranih u BiH.