- To smatramo manjim dijelom vraćanja duga za Jurićevo i Biberovo glasanje prilikom izbora sekretara NIP-a Mirze Selimbegovića za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. Izgleda da nova vlast nosiocima funkcija nudi nove funkcije i vrlo moguće zapošljavanje familije i prijatelja, a građanima šarane laže o transparentnosti - dodali su u saopćenju.

Pozivaju aktuelnu vlast da započne rješavanje nagomilanih problema za koje su tvrdili da znaju rješenja za njih.

- Konstantno ukazivanje na greške prošlih vlasti neće riješiti aktuelne probleme: nepokošenu travu, neodvezeno smeće, manjak policajaca, nesređeno zdravstvo, javni gradski prijevoz itd. Tri stotine mjera, 20 i nešto principa zvuči dobro, ali provedba tih mjera je ono što očekuju građani. Pisanje mjera i statusa bi trebao biti samo dio aktivnosti, a ne osnovna i jedina djelatnost aktuelne vlasti - saopćili su.