Nakon ulaska u BiH, dočekali su ih pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine, te ispratili u prostoriju u kojoj su bili pregledani i u kojoj im je izdato rješenje o kućnoj izolaciji.

Nakon toga su privatnim vozilima nastavili put prema svojim krajnjim odredištima. Bili su u obavezi da se jave u domove zdravlja u mjestu prebivališta, te u nadležne policijske stanice.

Narednih 14 dana provest će u samoizolaciji.

Prijevoz putnika je organizovalo jedno privatno preduzeće iz Češke Republike.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu je asistirala u pripremi puta i potrebne dokumentacije. U koordinaciji sa ambasadama BiH u Beču, Ljubljani i Zagrebu, osiguran je nesmetan prolazak autobusa u kojem su se nalazili putnici.

U Republici Hrvatskoj im je osigurana i policijska pratnja od samog ulaska u tu zemlju, pa sve do konačnog prelaska putnika u BiH na GP Gradiška, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.