Ona je ukazala kako su u posljednje vrijeme sve češća meta napada farmaceustki radnici u apotekama gdje napadač koriste i vatreno oružje.

- Upućujem inicijativu da se dopuni Krivični zakon FBiH radi bolje zaštite za zdravstvene radnike koji su sve češće meta napada. Ko prijeti da će napasti ili napadne zdravstvene radnike da se kazni sa kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Ako je radnik lako ozlijeđen ili ako mu je prijećeno uz upotrebu vatrenog oružja počinitelj da se kazni zatvorom do od šest mjeseci do pet godina. Ako je zdravstveni radnik teško tjelesno ozlijeđen počinitelj da se kazni kaznom zatvora od jedne do 10 godina - kazala je Kapo i obrazložila:

- Sve češće smo svjedoci napada na zdravstvene radnike, posebno na magistre farmacije, farmaceustke tehničare u apotekama gdje vrlo često dolazi do upotrebe vatrenog oružja. U protekloj godini je bilo evidentirano više od 20 napada na zdravstvene radnike, što po ambulantama, domovima zdravlja, bolničkim ustanovama. Smatram da bismo ovim izmjenama poboljšali sigurnost ovih radnika koji imaju humanu misiju.

Delegatkinja Sanela Klarić (NS) imala je inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu poljoprivrede da se zaštite divlji livanjski konji. Razlog je što ih na pojedinim saobraćanicama sve češće udaraju automobili pri čemu konji ugibaju.

- Bilo ih je 1.200 a sada ih je 800. Potrebno je da zaštitimo ove divlje konje kojima se divimo, kojima se hvalimo. Također imamo divljih konja i na drugim planinama koje treba zaštiti - kazala je Klarić.

Klarić je uputila i inicijativu prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za potrebe aktiviranja javnog sistema obavještavanja koji bi omogućio brži pronalazak nestale djece.