- Mislili smo da smo u tome uspjeli, ali sada kada se 330 miliona eura iz Instrumenta za brzo finansiranje nalazi neiskorišteno u Centralnoj banci dok građani ispaštaju, vidimo da nismo - istakli su iz Delegacije EU-a i Ambasade SAD-a u BiH.

Dodaju da je Vijeće ministara BiH 23. aprila svojom odlukom odobrilo izdavanje promisorne note kojom se omogućio prenos u iznosu od 330 miliona eura Bosni i Hercegovini iz MMF-ovog Instrumenta za brzo finansiranje.

- Međutim, ta odluka zahtijeva donošenje druge posebne odluke o raspodjeli sredstava u skladu sa pismom namjere koje je BiH uputila MMF-u. Vijeće ministara BiH još nije donijelo ovu drugu odluku i novac stoji neiskorišten na računu u Centralnoj banci. Ovo je neshvatljivo za građane BiH, ali i međunarodne partnere. Sporazum sa MMF-om odnosi se na dva entiteta i Brčko Distrikt, dok je raspodjela novca kantonima odluka koja se donosi na nivou entiteta - što je Federacija BiH i učinila, usvajanjem rebalansa budžeta - naglašava se u saopćenju.

Kažu da je međunarodna zajednica reagovala brzo i odlučno u pružanju medicinske pomoći i izradi programa ekonomske podrške.

- Globalna ekonomija se suočava sa padom, što je i slučaj u BiH. Posljedice osjećaju mnogi građani i poslovni subjekti. Vlasti u BiH moraju preduzeti odlučne i pravovremene korake na očuvanju radnih mjesta, pružanju socijalne pomoći onima koji su najviše pogođeni i podrške ekonomskom rastu i razvoju koji je očajnički potreban ovoj zemlji, što uključuje sporazum o korištenju 330 miliona eura pomoći od MMF-a. Bh. političari trebaju bez odlaganja odblokirati novac MMF-a za njihovo korištenje kako bi se on mogao iskoristiti za dobrobit građana. Rješenje je jednostavno, Vijeće ministara BiH treba donijeti drugu odluku kojom odobrava raspodjelu prema sporazumu iz memoranduma o razumijevanju, bez dotjerivanja. Odlučno djelovanje u ovom trenutku bi poslalo signal van ove zemlje da su bh. političari odgovorni partneri svojim građanima u rješavanju izazova sa kojima će se zemlja suočiti - zaključili su iz diplomatske misije EU-a i SAD-a u BiH.