Hrana i bezalkoholna pića u decembru u prosjeku su skuplji jedan posto u odnosu na novembar 2022. godine, namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,6 posto, zdravstvo za 0,1 posto, rekreacija i kultura za 0,2 posto, restorani i hoteli za 0,5 posto, te ostala dobra i usluge za 0,8 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U decembru prošle godine u odnosu na prethodni mjesec, odjeća i obuća u prosjeku su jeftiniji za 3,7 posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,6 posto, prevoz za 6,1 posto, te komunikacije za 0,1 posto.

Nivo cijena u decembru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 14,8 posto.

Hrana i bezalkoholna pića u decembru lani u prosjeku su skuplji za 23,2 posto, alkoholna pića i duhan za 2,6 posto, stanovanje i režijski troškovi za 16,9 posto, namještaj aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 12,2 posto.

Zdravstvo je u prosjeku skuplje za 2,5 posto, prevoz za 17,2 posto, komunikacije za 1,4 posto, rekreacija i kultura za 11,6 posto, obrazovanje za 2,4 posto, restorani i hoteli za 11,1 posto, te ostala dobra i usluge za 8,6 posto.

U decembru 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine, odjeća i obuća u prosjeku su jeftiniji za 7,3 posto.