Za sutra je najavljen nastavak sjednice, a nadležni će s predstavnicima Građanske inicijative "Jer nas se tiče“ pokušati doći do dogovora o deblokadi deponije Uborak. Danas je predstavnica Federalnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrea Jurić upoznala članove Štaba s opasnošću od virusa i mjerama koje se poduzimaju u cilju prevencije i zaštite.

Posebno je naglašeno u raspravi nakon izlaganja kako ne odvoženje komunalnog otpada sa ulica Mostara znatno povećava rizike za razvoj zaraznih bolesti, bilo neuklanjanjem samih uzročnika ili posrednika koji učestvuju u lancu prijenosa bolesti sa životinjama na ljude. Na sjednici Štaba su odobrena sredstva za nabavku neophodnog materijala za prevenciju, a koji će biti dodijeljen nadležnim strukturama civilne zaštite.