Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić uručio je direktoru Al Jazeere Balkans Tariku Đođiću urbanističku saglasnost za izgradnju poslovnog objekta ove medijske kompanije.

Općinsko vijeće Centar je na 40. redovnoj sjednici donijelo odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja na Šipu, a u skladu sa Regulacionim planom Poslovna zona Šip. Na osnovu donesene odluke Općinskog vijeća, objavljen je javni konkurs o prodaji zemljišta, a nakon provedenog postupka javnog nadmetanja kao najpovoljniji ponuđač odabrana je Al Jazeera Balkans.

Načelnik Ajnadžić je istakao da izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokalitetu Šip treba biti u funkciji Inovacijsko-tehnološkog parka koji je prostorno-planskom dokumentacijom predviđen u blizini ovih lokacija.

-Radujemo se da renomirana televizijska kuća Al Jazeera Balkans ostaje na području ove lokalne zajednice. Naš krajnji cilj je da na ovom lokalitetu bude smješten budući IT park koji će imati neizmjeran značaj za privredni razvoj i Kantona i Općine Centar, mogućnost zapošljavanja više stotina, a u perspektivi i više hiljada visoko stručnih kadrova - istakao je Ajnadžić.

Direktor Đođić je izrazio zahvalnost načelniku i općinskim službama na saradnji i ekspeditivnosti, te dodao da je plan da objekat bude izgrađen do 11.11.2021. godine. Načelnik Ajnadžić je dodao da će nadležne službe Općine Centar i u narednim fazama izdavanja potrebnih saglasnosti biti vrlo ekspeditivne, te da realizacija ovog projekta ima veliki značaj za ovu lokalnu zajednicu, saopćila je Općina Centar.