Shodno uredbi o općim uslovima za proizvodnju isporuku i korištenje toplotne energije, danas je počela zvanična sezona grijanja u Sarajevu.

Toplane Sarajevo su zbog izrazito niskih temperatura vanjskog zraka započele sa zagrijavanjem objekta na svom toplifikacionom sistemu 27. septembra, putem kojeg se zagrijava 53.500 korisnika na području Kantona Sarajevo.

- Dnevni režim zagrijavanja nije bio cjelodjevan već je zavisio prvenstveno od kretanja vanjske temperature zraka - kazao je Feni šef kabineta direktora KJKP "Toplane Sarajevo" Ženja Ljubuškić.

Dodao je da je "u sezoni grijanja dnevni režim zagrijavanja od 6.00 sati do 22.00 sata, a projektna temperatura unutar objekata iznosi 20 stepeni celzijusa sa mogućnošću odstupanja plus - minus 1 stepen".

- S obzirom da su postrojenja KJKP Toplane Sarajevo podešena s radom sistema automatske regulacije u kojem intenzitet rada postrojenja i zagrijavanja, prvenstveno zavisi od vanjske temperature zraka, što u ovim danima, u kojima dnevna temperatura zraka raste više od 20 stepeni, ostavlja mogućnost da postrojenja "Toplana" neće biti u pogonu cijeli dan, ali u svakom slučaju temperatura unutar objekata mora biti u skladu sa projektom temperaturom - kazao je Ljubuškić.

Sezona grijanja zvanično bi trebala da traje do 15. aprila 2019. godine, ali, kako je pojasnio Ljubuškić, može biti produžena u slučaju da dva dana uzastopno prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka bude ispod 12 stepeni celzijusa.