Tačnije izmjenama ovog zakona bit će omogućeno spajanje Ministarstva prostornog uređenja, građenja, i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, te razdvajanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na dva, i to na Ministarstvo za predškolsko, školsko i srednje obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Ovo je preduvjet za formiranje nove Vlade Kantona Sarajevo, kako je navela nova većina, kako bi mogli imenovati nove ministre.

Za mandatara nove Vlade imenovan je Edin Forto, a poznato je već da se i nekoliko ministara iz prošle Vlade također vraća, Lejla Brčić, Admir Katica i Adnan Šteta.

VEZANI TEKST - Nova Vlada KS do Nove godine: "Četvorka" kasni, prijete "štetnim posljedicama" ako se razriješi njihov ministar

Nova ministrica ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje bi trebalo biti formirano, trebala bi biti imenovana profesorica Melika Husić-Mehmedović, dok bi, kako nezvanično saznajemo, na mjesto ministrice predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja trebala biti predložena Naida Hota-Muminović, direktorica Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu. 

Kandidat za ministra ministarstva koje će nastati spajanjem postojeća dva je Enver Hadžiahmetović, direktor KJKP Vodovod i kanalizacija.

Novoizabrani predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić (Narod i pravda) vodit će današnju sjednicu.

Dnevni red će biti utvrđen na sjednici koja će se održati u 10 sati, online.