Kao što je ranije najavljeno, jednokratna pomoć iznosi 1.000 KM, ukoliko su radili minimalno tri sedmice od 15. marta. Premijer RS-a Radovan Višković kazao je danas nakon sjednice ovog fonda, da je donesena i odluka o uplati oko 16 miliona KM za poreze i doprinose za mart za one privredne subjekte koji su odlukama Vlade RS-a bili onemogućeni da rade.

- Realizacija i ove odluke kreće danas i prve uplate poreza i doprinosa su u toku današnjeg dana. Kako Poreska uprava bude obrađivala prijave subjekata, tako će se vršiti i uplate – istakao je Višković.

Treća odluka sa današnje sjednice je uplata 24 miliona KM Fondu zdravstvenog osigurnaja RS-a za nabavku medicinske opreme i zaštitne opreme za potebe zdravstvenog sistema u RS-u.

- Sve naše odluke, posebno one koje se odnose na pomoć privredi, imat će i određene izmjene u toku svoje realizacije, a kako budu obrađivane u Poreskoj upravi RS – dodao je Višković.

Kazao je da će u aprilu, biti isplaćene minimalne plaće, porezi i doprinosi za skoro 30.000 radnika više nego u martu.

- Pored onih koji su obustavili rad odlukama štabova, tu će biti uključen i značajan broj privrednih subjekata koji nisu mogli normalno funkcionisati u smislu nabavka sirovine, nerada partnera i drugo... Mogu računati na pomoć Vlade RS-a – istakao je Višković.